Reklama

Polityka i prawo

Ekspert o Strategii Cyberbezpieczeństwa: Krok w dobrym kierunku

Fot. Asseco
Fot. Asseco

Powstanie Strategii Cyberbezpieczeństwa to krok w odpowiednim kierunku. Warto również podkreślić, że dokument powstał przy współpracy wielu podmiotów. Przyszłość cyberbezpieczeństwa będzie jednak zależeć od szczegółowych rozwiązań, które zostaną przyjęte w przyszłości - komentuje dla cyberdefence24.pl Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej z Asseco Poland.

Powstanie Strategii Cyberbezpieczeństwa oceniam jako krok we właściwym kierunku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że została ona opracowana przy udziale szerokiego grona podmiotów, zaangażowanych w realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa cybernetycznego oraz była konsultowana z sektorem prywatnym. Ale to od szczegółowych rozwiązań będzie zależało czy przyjęte w niej założenia zostaną zrealizowane.

Bez wątpienia wymaga to szerokiego spojrzenia na kwestię cyberbezpieczeństwa kraju oraz realnej współpracy sektora publicznego i prywatnego. Nie ma bowiem bezpiecznego państwa bez nowoczesnej armii, ale także bez bezpiecznych sektorów, czy dobrze zabezpieczonych i stabilnych dużych systemów IT, wykorzystywanych przez administrację państwową.  Zdefiniowaliśmy w Asseco trzy poziomy ceberbezpieczeństwa państwa: centralny, sektorowy oraz poziom obywatela.

Wszystkie one wymagają zabezpieczenia milionów danych, a jednocześnie żadnego z nich nie można pominąć. Państwo nie jest sobie w stanie poradzić samo z tak dużym wyzwaniem, dlatego na całym świecie powstają różne modele współpracy pomiędzy administracją, a rodzimym sektorem prywatnym. Dzieje się tak chociażby w Estonii, która posiada swoją Cyberligę.

Na początku tego roku swoje Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, powołała Wielka Brytania. Przez ostatnie 25 lat polskie firmy IT zdobyły kompetencje do tego, by budować, ale też chronić cyfrową rzeczywistość. Państwowe dane oraz dane milionów Polaków muszą być bezpieczne i nikt nie zadba o to lepiej niż my sami. Musimy wreszcie dostrzec, że informatyka ma narodowość – siła polskiego sektora IT to siła i bezpieczeństwo polskiego państwa.

Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej Asseco Poland. 

Komentarze