Reklama

Polityka i prawo

Dziedzictwo Anny Streżyńskiej [KOMENTARZ]

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Minister Anna Streżyńska odchodzi z rządu Mateusza Morawieckiego. Zostanie zapamiętana jako najlepszy minister cyfryzacji, która zrobiła wiele na rzecz cyfryzacji administracji państwowej i cyberbezpieczeństwa. Według części komentatorów kompetencje jej resortu przejąć ma nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na którego czele stanęła Jadwiga Emilewicz. Z kolei Radio ZET poinformowało na Twitterze, iż Ministerstwo Cyfryzacji podlegać będzie osobistemu nadzorowi premiera Morawieckiego.

Działalność minister Streżyńskiej doprowadziła do tego, że cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najważniejszych tematów dyskutowanych w Polsce. To za jej kadencji Polska wprowadziła pierwszą strategię cyberbezpieczeństwa przedstawiająca główne cele jakie mają zostać osiągnięte w zakresie cyberbezpieczeństwa w perspektywie roku 2022 zatytułowaną „Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa 2017-2022”. Dokument, który został oceniony pozytywnie, mógłby jedynie zostać uchwalony trochę wcześniej. Ponadto zgodnie z planem wprowadzono w życie „Plan działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022”, który ma być głównym narzędziem wdrażania strategii i bieżącego monitoringu tego procesu.

Minister Streżyńska przedstawiła również projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie, który ma implementować dyrektywę NIS do polskiego porządku prawnego oraz stworzyć ramy prawne systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce wraz z opisaniem ról i funkcji pełnionych przez poszczególne instytucje.

Wreszcie, podczas ponad 2 lat rządów Anny Streżyńskie stworzono Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa działające w ramach państwowego instytutu badawczego NASK odpowiedzialne za wczesne ostrzeganie i szybkie reagowanie w razie ewentualnych ataków.

Ministerstwo Cyfryzacji zaangażowało się również wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości w zmiany prawne, które dopuszczają legalne sprawdzania przez osoby trzecie systemów państwowych IT. Rozwiązanie to wpływa na poprawę jakości i zwiększenia realnego bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiła wspólne z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju program CyberSecldent (Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość). Jest to krajowy program badawczo-rozwojowy nakierowany na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowych i programistycznych. W ramach grantów o łącznej wartości 80 milionów złotych realizowane są: Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa, Zaawansowane Laboratorium Kryminalistyki Śledczej, Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy czy krajowy system certyfikacji produktów w oparciu o standard Common Criteria

Polska działała również aktywnie na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. W 2017 roku uzyskała członkostwo w europejskiej grupie certyfikacji SOGIS MRA zapewniającej wzajemne uznawanie certyfikatów Common Criteria i poprzez rozwój własnych zdolności certyfikacji (mi.n wspomniany projekt KSO3) będzie budowała krajowy potencjał w tej dziedzinie. Polska aktywnie również uczestniczyła w pracach i czynnościach zarządzających Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - ENISA (od 2016 roku przedstawiciel RP pełni rolę wiceprzewodniczącego rady zarządzającej), a także aktywnie uczestniczy w pracach nad nowym mandatem ENISA oraz nad całym „pakietem cyberbezpieczeństwa” ogłoszonych we wrześniu br. przez Komisję Europejską.

Temat cyberbezpieczeństwa stał się również przedmiotem sporu politycznego pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Obrony o prymat w tym obszarze. Minister Streżyńska zawsze powtarzała, że jej zdaniem cyberbezpieczeństwo powinno mieć charakter przede wszystkim cywilny, ale jednocześnie podkreśla istotną rolę sił zbrojnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie systemów wojskowych.

Działalność minister Streżyńskiej opierała się jednak nie tylko na wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa, ale przede wszystkim na zakrojonym na szeroką skalę programie cyfryzacji administracji publicznej uwzględniając takie pomysły jak: rozwój profilu zaufanego, aplikacja mObywatel, powszechny darmowy podpis kwalifikowany, eRecepta przygotowana wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, mDokumenty (odblokowanie legislacji), mLegitymacja studencka, rejestr zabezpieczający przed zaciągnięciem kredytu na dane obywatela czy CEPIK 2.0, który umożliwia dostęp do trzech usług: historia pojazdu, bezpieczny autobus i sprawdź swoje punkty karne. To tylko wybrane programy wprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Administrację Anny Streżyńskiej cechowało również otwarcie na współpracę z wieloma środowiskami poprzez organizację społecznych konsultacji odnośnie większości projektów. Z pewnością działania Pani Minister były krokiem naprzód w cyfryzacji administracji państwowej.

 

Czytaj więcej: Streżyńska dla CyberDefence24.pl TV: Pieniądze na realizację strategii cyberbezpieczeństwa są w budżecie MON (CYBERSEC 2017)

 

Czytaj więcej: Streżyńska dla Cyberdefence24.pl TV: Potrzebna jest spójna architektura informacyjna państwa

Reklama

Komentarze

    Reklama