Reklama

Strona główna

Czas na "konkretne plany inwestycyjne". Minister Zagórski o Inicjatywie Cyfrowego Trójmorza

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Absolutnie najważniejszą rzeczą, bo bez tego wszystkie pozostałe (inicjatywy - przyp. red.) nie mają sensu, jest doprowadzenie do tego, żeby (…) te cyfrowe autostrady Trójmorza powstały (…). I to wymaga kooperacji, wymaga porozumień bilateralnych, i wymaga podjęcia wspólnych starań o środki, które można pozyskać na ten cel z kolejnego budżetu Unii Europejskiej, ale także nakłady państw członkowskich są istotne - powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podczas trwającego w Krakowie forum CYBERSEC 2018. Szef resortu wziął udział w panelu dyskusyjnym otwierającym wydarzenie, „The Digital 3 Seas – Looking into the Future of the Region”.

Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to zbiór projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE. Głównym pomysłem jest połączenie koncepcji "security by design" z transformacją cyfrową sektora publicznego i prywatnego. Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza opiera się na sieciach infrastruktury transportowej i energetycznej, które stanowią trzon Inicjatywy Trójmorza i uzupełnia go o wymiar cyber. Sama inicjatywa "3 Seas Digital Highway" (pol. Cyfrowa Autostrada Trójmorza) przewiduje budowę infrastruktury światłowodowej i 5G wzdłuż już zaplanowanych dróg transportowych i  linii energetycznych.

"Jesteśmy na etapie, gdy rzeczywiście musimy zaplanować bardzo precyzyjnie poszczególne kroki" – podkreślił minister Zagórski, w odpowiedzi na pytanie dotyczące kolejnych etapów prac nad ideą cyfrowej autostrady, które umożliwią  wcielenie jej w życie. Jak zaznaczył, państwa członkowskie muszą przygotować się do tego, by zgłosić wspólny projekt infrastrukturalny, co pozwoli na pozyskanie odpowiedniego finansowania w ramach struktur unijnych, a dokładnie nowej perspektywy finansowej.

To, co jest charakterystyczne dla tej inicjatywy w tych dwóch aspektach, czyli zarówno sama infrastruktura, jak i to, co ona może dalej wytworzyć, i działania, które mogą podjąć, one się doskonale wpisują, idą w równym kierunku (…) z planami na nową perspektywę finansową.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Jak podkreślił minister, wszystkie państwa deklarujące chęć udziału w inicjatywie są członkami Unii Europejskiej, co buduje perspektywę wykorzystania unijnych środków w ramach takiej kooperacji. "(Nowa perspektywa finansowa - przyp. red.) przede wszystkim kładzie nacisk, (…) daje możliwość wygenerowania tego typu projektów i wzmocnienia ich" - zaznaczył szef resortu cyfryzacji. 

Ważnym krokiem, jak podkreślił minister Marek Zagórski, jest "przygotowanie konkretnych planów inwestycyjnych”. Kroki w tym kierunku poczynić miała już Polska, podpisując miesiąc temu list intencyjny z Litwą, dotyczący budowy infrastruktury pod 5G, który ma nie tylko wpisywać się w inicjatywę budowy cyfrowych autostrad, ale również Via Baltica. 

image
Ilustracja: Instytut Kościuszki, "The Digital 3 Seas Initiative"

Niezbędne, jak podkreślił minister Zagórski, jest również podjęcie odpowiednich kroków legislacyjnych – zarówno w państwach, jak i na poziomie UE. Ale to również, jak zapewnia szef resortu cyfryzacji, „mamy zrobione”. „Jesteśmy po bardzo ważnym kroku, jakim jest rozporządzenie dotyczące swobodnego przepływu danych (…) przy udziale prawie wszystkich państw UE, gdzie Polska była jednym z inicjatorów tego projektu” – mówił minister Zagórski podczas panelu.

Szef resortu cyfryzacji podkreślił również, że warto, przy okazji prac nad partnerstwem Trójmorza, pochylić się na hubami innowacji, które - jak zaznaczył - powinny powstawać "przy okazji" i być "skoncentrowane na wielu różnych aspektach", a przede wszystkich na cyberbezpieczeństwie. 

Tutaj potrzebna jest kooperacja, także dlatego, że jako Europa musimy wzmocnić współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa, dlatego, że - to jest truizm, ale niezbędne jest tego podkreślanie - tylko w ścisłej kooperacji państw Unii Europejskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, tylko poprzez wymianę doświadczeń, poprzez wspólne inicjatywy - także naukowo-badawcze, i w ramach konkretnych przedsięwzięć biznesowych - możliwe jest wzmacnianie naszych możliwości, tak naprawdę obronnych.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Troska o dane

Minister Zagórski wspomniał również o promowanej przez Polskę inicjatywie "wirtualnych składnic danych", która zakłada "zatroszczenie" się o dane - aby były one dostępne i "stały się paliwem dla gospodarki państw Trójmorza" oraz "paliwem dla gospodarki Unii Europejskiej". 

Inicjatywa Trójmorza to doskonała okazja do rozwoju regionalnej infrastruktury informacyjnej. Jako Google chcielibyśmy w nim uczestniczyć.

Pablo Chavez, wiceprezes Google Cloud

O bezpieczeństwie i zaufaniu dla technologii, z których korzystają użytkownicy, instytucje czy inne podmioty mówił również biorący udział w rozmowie Pablo Chavez, wiceprezes Google Cloud. Jak podkreślił, jest ono "krytyczne". Dlatego też stworzono możliwości dla użytkowników, by przekonali się, że dane w chmurze są zabezpieczone i są pod ich kontrolą. Użytkownik ma mieć możliwość nie tylko sprawdzenia swoich danych, ale także tego gdzie są one przekazywane. 

Paweł Surówka, prezes PZU zwrócił natomiast uwagę, na to, że inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to nie tylko projekt polityczny. "Wierzę, że to niesamowicie ważna inicjatywa - nie tylko w obszarze spraw społecznych, infrastruktury i bezpieczeństwa, ale również biznesu" - podkreślił. Prezes PZU zachęcał również do zastanowienia się nad przyszłością rynków biorących udział w inicjatywie. Co stanie się gdy wypełnią one lukę dzielącą je od krajów zachodnich? Czy będą one w stanie pochwalić się firmami o globalnymi zasięgu, z których rozwiązań korzystać będą użytkownicy na całym świecie, takimi jak Google, Spotify czy Apple? 


W Krakowie ruszyło IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018. Przez dwa dni blisko 1000 gości z całego świata będzie rozmawiać na tematy kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia, uczestnicy wypracują także praktyczne rekomendacje, które bezpośrednio będą wpływać na podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie.

Reklama

Komentarze

    Reklama