Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo obywateli równie ważne jak ochrona granic

  • Ilustracja: NASA
    Ilustracja: NASA

Obszar bezpieczeństwa obywateli - także w sieci Internet - powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji - powiedział Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas otwarcia konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Internet ma mnóstwo zalet, których jest znacznie więcej niż zagrożeń i w ten sposób należy do tych zagadnień podchodzić. Cyfryzacja jest naszą rzeczywistością i kolejne pokolenia stają się coraz bardziej cyfrowe. Dzieci coraz wcześniej zaczynają korzystać z komputerów i internetu, a smartfony i tablety stają się codziennymi towarzyszami ich życia. Dzięki internetowi mamy dostęp do ogromnych zasobów informacyjnych, umożliwiających samodoskonalenie czy rozwój pasji i zainteresowań. Jednak musimy pamiętać, że sieć niesie za sobą potencjalne zagrożenia. Dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

Nawet dorośli nie zawsze wiedzą, jak chronić swoich podopiecznych i jak ich wspierać w odpowiedzialnym poruszaniu się w cyfrowym świecie (...) W życiu uczymy się różnych zachowań i nawyków. Często przyswajamy je intuicyjnie. W świecie wirtualnym nie wszystko da się zrobić intuicyjnie. Stąd musimy włożyć pewien wysiłek, by nauczyć się funkcjonowania w tym świecie. Musimy również nauczyć się bezpiecznego poruszania się w Internecie. Szybki rozwój technologiczny wymusza posiadanie odpowiednich umiejętności informatycznych, bez których trudne będzie funkcjonowanie w przyszłości.

Obszar bezpieczeństwa obywateli (również w sieci Internet) powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji . Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci jest tu ważnym elementem (...).

Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w przedsięwzięcia, które nakierowane są na ochronę dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami płynącymi z sieci. Wspieramy działania organizacji pozarządowych poprzez przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych, których celem jest podnoszenie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu. Działania te kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz rodziców. Do 2015 r. zrealizowanych zostało 11 projektów mających na celu ochronę dzieci i młodzieży w sieci, na które resort przekazał łącznie 2 285 925 zł. Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci będą przez nasz resort kontynuowane (...).

Rozwój internetu, którego zalety niewątpliwie przewyższają zagrożenia, należy wspierać oraz reagować na pojawiające się zagrożenia w sposób adekwatny do skali problemu. Tak jak w życiu codziennym, w internecie obowiązują pewne podstawowe zasady, które pozwalają zarówno dorosłym jak i dzieciom korzystać z niego w sposób bezpieczny. Treści i zjawiska pojawiające się w sieci są bardzo często jedynie odbiciem pozytywnych albo negatywnych zmian i zjawisk społecznych.

Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podczas otwarcia konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Reklama

Komentarze

    Reklama