Reklama

Biznes i Finanse

Wirtualny pieniądz odmieni sposób otrzymywania wynagrodzeń

Fot. zhuwei06191973/Pixabay
Fot. zhuwei06191973/Pixabay

Wraz z 2021r. rozpoczną się wzmożone prace nad walutami wirtualnymi, które zaoferują banki centralne - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem specjalistów może się to przyczynić do zmiany sposobu otrzymywania wynagrodzeń, gdzie część środków będzie wypłacana w formie cyfrowej. 

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) zawrócili uwagę, że banki centralne motywują wprowadzenie waluty cyfrowej (Central Bank Digital Currency – CBDC) brakiem kontroli nad utrzymaniem wartości pieniądza oraz brakiem nadzoru, który występuje w przypadku walut prywatnych (kryptowalut).

W założeniach, CBDC ma działać jak banknot cyfrowy, a jednocześnie stanowić nowe narzędzie polityki pieniężnej - wyjaśnili analitycy w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE. Dodali, że w odróżnieniu od sald na tradycyjnych rachunkach bankowych, CBDC funkcjonuje jedynie w formie wirtualnej – nie będzie możliwa jego wymiana na gotówkę.

Według PIE począwszy od 2021 r. będziemy obserwować wzmożone prace nad walutami wirtualnymi, które zaoferują banki centralne. Analitycy podkreślili, że już w ubiegłych latach w gospodarkach rozwiniętych spadło wykorzystanie gotówki, na co wskazuje bank rozliczeń międzynarodowych (BIS).

Do tej pory podstawowy środek płatniczy wypierały komercyjnie, szybkie i wygodne płatności cyfrowe, zarówno pod względem liczby, wartości i różnych form transakcji - zauważyli.

CBDC może oferować bezpośrednie rozliczanie wierzytelności między klientem detalicznym a bankiem centralnym bez pośredników w postaci sektora komercyjnego - uważają eksperci. Taki system, jak tłumaczą, pozwoli na ograniczenie strat społecznych związanych z upadłością banku czy tzw. bank runu, jednak oznaczać będzie przejmowanie kolejnych kompetencji instytucji prywatnych przez sektor publiczny.

Z perspektywy gospodarstw domowych CBDC najprawdopodobniej będzie oznaczać zmianę sposobu otrzymywania wynagrodzeń - część środków wypłacana będzie tradycyjnie, część w formie cyfrowej - ocenił PIE. Wartość kwoty cyfrowej ma w założeniu pokrywać podstawowe wydatki.

Taki stan ułatwi dokonywanie bezpiecznych i szybkich płatności elektronicznych. Większy stopień cyfryzacji systemu płatniczego oznacza też ograniczenie szarej strefy oraz działalności przestępczej - podkreślili eksperci.

Zwrócili uwagę, że drugi obieg gotówkowy oznacza mniej atrakcyjne oprocentowanie depozytów w bankach komercyjnych oraz wzrost kosztów pożyczek dla pożyczkobiorców. Niższe wpływy banków komercyjnych mogą doprowadzić również do spadku akcji kredytowej.

Eksperci wskazali też na ryzyko, że w przypadku rozrastania się systemu cyfrowego klienci detaliczni stracą możliwość ucieczki przed ujemnym oprocentowaniem, chociaż bankierzy centralni nie deklarują intencji wprowadzania takich rozwiązań.

Zgodnie z danymi BIS, 80 proc. banków centralnych była zaangażowana w badania nad CBDC od 2019 r.

Połowa z nich przeszła od badań koncepcyjnych do eksperymentowania i prowadzenia pilotażowych projektów - wskazało PIE. Najbardziej rozwinięte prace nad technologią trwają obecnie w Chinach. W ramach programu Digital Currency Electronic Payment (DCEP) bank wyemitował 10 milionów CNY, które rozdysponowane zostały dla 2 milionów mieszkańców Shenzen - wyjaśniono w raporcie.

W Europie podobny pilotaż przeprowadziła Ukraina. Wśród gospodarek rozwiniętych zespoły analityczne dla prowadzenia spójnych praktyk przygotowały też banki centralne Kanady, Japonii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych a także Europejski Bank Centralny i Bank Rozrachunków Międzynarodowych. 

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama