Reklama

Social media

Organizacje medyczne apelują o zwalczanie dezinformacji na temat szczepień

Fot. CDC/unsplash.com
Fot. CDC/unsplash.com

Światowe Towarzystwo Medyczne, Papieska Akademia Życia i Niemieckie Towarzystwo Medyczne skierowały apel o równy globalny dostęp do szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz zwalczanie krążących wokół nich „mitów i dezinformacji”. 

W apelu podkreślono, że zagwarantowanie równego dostępu do szczepionek jest „kluczowym warunkiem wstępnym globalnej kampanii”. Ponadto sygnatariusze położyli nacisk na konieczność zmierzenia się ze zjawiskiem wahań dotyczących szczepień poprzez skierowanie „jasnego przekazu dotyczącego ich bezpieczeństwa”.

Komunikat ten został zaprezentowany na konferencji prasowej po Międzynarodowym Okrągłym Stole na temat szczepień, zorganizowanym w czwartek.

Miliony osób na całym świecie cierpią nadal z powodu skutków pandemii COVID-19, a szczepionka uważana jest za szybki i skuteczny sposób kontrolowania szerzenia się wirusa i ratowania życia ludzkiego” - podkreślono w deklaracji. Zaznaczono w niej, że obecna pandemia ukazała „znaczenie szczepień, ujawniła wielką niesprawiedliwość w dostępie do nich oraz niebezpieczeństwa wynikające z nacjonalizmu szczepionkowego”.

Podkreślono, że wiele krajów o wysokich dochodach dysponuje środkami, by zawrzeć umowy z firmami farmaceutycznymi w sprawie dostaw szczepionek, a liczne państwa rozwijające się znalazły się w niekorzystnej sytuacji z powodu ograniczeń finansowych oraz limitów zdolności produkcyjnych.

Według trzech organizacji, podczas gdy dostęp do szczepionek nadal stanowi wielkie wyzwanie w licznych częściach świata, są także kraje, w których są one dostępne, ale traktowane są ze sceptycyzmem i nieufnością”.

Przyznano, że „wahania” dotyczące szczepienia to „kwestia złożona”, a „pewna niechęć w mniej uprzywilejowanych społecznościach jest zakorzeniona w historycznych nierównościach” i jest wynikiem „naruszenia zaufania do badań medycznych i negatywnych doświadczeń zdrowotnych”. Ponadto jako przyczyna wskazana została podejrzliwość wobec koncernów farmaceutycznych, „skoncentrowanych na zysku”.

Ale niechęć ta jest także podsycana - w ocenie sygnatariuszy apelu - poprzez rozpowszechnianie „bezpodstawnych, wprowadzających w błąd mitów” i „dezinformacji na temat skutków ubocznych”, nagłaśnianych w mediach społecznościowych.

Takie postawy, jak zauważono, występują też w „społeczności medycznej i w niektórych grupach religijnych”.

W apelu położono nacisk na znaczenie szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym i śmierci milionów ludzi.

Ponadto mowa jest o konieczności dotarcia do „głębokich przyczyn niechęci” i kierowanie jasnego przekazu na temat tego, jak ważne są szczepienia.

image

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama