Reklama

Social media

Badanie: kobiety w cyberbezpieczeństwie zarabiają mniej od mężczyzn

Fot. hamonazaryan1/ Pixabay
Fot. hamonazaryan1/ Pixabay

Z badania przeprowadzonego przez Infosec Institute wynika, że kobiety w branży cyberbezpieczeństwa wciąż zarabiają mniej od mężczyzn i muszą wykazać się większą liczbą dokumentów potwierdzających kwalifikacje przy ubieganiu się o pracę, niż ich koledzy.

Według danych za 2017 rok, kobiety to jedynie 11 proc. wszystkich osób zatrudnionych w sektorze cyberbezpieczeństwa. Statystyki te nie zmieniły się od 2013 roku. Zdaniem ekspertów z Infosec Institute, branża powinna podjąć niezwłocznie kroki w celu zmniejszenia nierówności w strukturze zatrudnienia, bowiem rynek cyberbezpieczeństwa na całym świecie wykazuje obecnie zapotrzebowanie na około 300 tys. specjalistów.

Jak stwierdza raport, 78 proc. kobiet w Europie, USA i Izraelu nigdy nie rozważało podjęcia kariery w branży cyberbezpieczeństwa. Jedna trzecia respondentek postrzega pracę w tym zawodzie jako niszową i przeznaczoną jedynie dla "osób bardzo mocno zainteresowanych technologią". Zawody z sektora cyberbezpieczeństwa zdaniem badaczy są również mało popularne wśród kobiet ze względu na negatywne konotacje słów takich, jak haker. Według autorów badania, większość kobiet podjęło decyzję o rezygnacji z możliwości kariery w cyberbezpieczeństwie jeszcze przed 16. rokiem życia.

W raporcie z badania napisano również, że kobiety, które zdecydowały się na studia i pracę w tym sektorze, napotykają na swojej drodze wiele trudności związanych z dyskryminacją w miejscu pracy, uprzedzeniami, a także niedopuszczaniem ich do przejmowania obowiązków w tym samym stopniu, jak kolegów płci męskiej.

51 proc. ankietowanych kobiet wyznało, że podczas studiów lub pracy doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji. 28 proc. badanych stwierdziło zaś, że ich opinie nie były brane pod uwagę przez firmę, w której pracowały. Badanie wykazało także, że mężczyźni dziewięć razy częściej niż kobiety dostają awans na kierownicze stanowiska.

Eksperci z Infosec Institute podkreślają, że nierówności w sektorze cyberbezpieczeństwa dotyczą pracownic na wszystkich szczeblach kariery, niezależnie od posiadanych przez nie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty tego rodzaju są według raportu kryterium branym pod uwagę przez 96 proc. rekruterów. Różnice w wysokości zarobków dla osób posiadających ten sam certyfikat zawodowy mogą wynosić nawet 18 proc. na niekorzyść kobiet - stwierdzili badacze.

Źródło:
PAP

Komentarze