Armia i Służby

Wojsko przyszłości rodem z Chin? Technologia kluczem do zwycięstwa

Fot. Presidential Press and Information Office/Wikimedia Commons/CC 4.0
Fot. Presidential Press and Information Office/Wikimedia Commons/CC 4.0

Chiny chcą zmusić adwersarza do kapitulacji jeszcze przed rozpoczęciem bezpośredniego starcia. Państwo Środka dąży do stworzenia samowystarczalnego środowiska obronno-przemysłowego, aby zapewnić siłom zbrojnym dominację. Jednym z podstawowych założeń jest silne zespolenie cywilnego sektora przemysłu i technologii na rzecz prowadzenia „inteligentnych działań wojskowych” – wynika z raportu opracowanego przez Departament Obrony USA.

Chiny modernizują siły zbrojne realizując założenia strategii wojskowej, która koncentruje się na unowocześnieniu wojska, a także promuje operacje z zakresu „inteligentnych działań wojennych”. Rząd Państwa Środka stawia na rozwój innowacyjnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, aby uzyskać przewagę nad potencjalnymi przeciwnikami. Chiny chcą zmusić adwersarza do kapitulacji jeszcze przed rozpoczęciem działań wojskowych.

W raporcie „Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China”, opracowanym przez Departament Obrony USA, wskazano, że dla Chin rozwój nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, analityka dużej zbiorów danych czy systemy bezzałogowe, jest podstawą „inteligentnych działań wojennych” państwa.

Rząd Państwa Środka wierzy, że zmiana nastawienia armii i ukierunkowanie jej działań na „inteligentne operacje” przyczyni się do rewolucji w strategii wojskowej, co ostatecznie przyniesie korzyści nie tylko wojsku, ale i całemu państwu. Zastosowanie najnowszej technologii ma skutkować między innymi szybszym podejmowaniem decyzji czy skuteczniejszym prowadzeniem działań podczas misji. Amerykanie zauważyli, że przejście do inteligentnej wojny jest wynikiem chińskiej strategii fuzji wojskowo-cywilnej.

„Długofalowym celem Chin jest stworzenie całkowicie samowystarczalnego środowiska obronno-przemysłowego, a z nim silnie zespolonego cywilnego sektora przemysłu i technologii, który może zaspokoić zapotrzebowanie PLA na nowoczesne zdolności wojskowe” – czytamy w raporcie Pentagonu.

Głównym celem sił zbrojnych Państwa Środka ma być zmuszenie przeciwnika do kapitulacji jeszcze przed eskalacją konfliktu. Chiny rozumieją wyzwania współczesnego świata, dlatego też dostrzegają przewodnią rolę informacji, która odgrywa kluczowe znaczenie w trakcie prowadzenia operacji wojskowych. W związku z tym znaczenia nabiera pojęcie inteligentnej wojny, gdzie poza sferą informacyjną dużą wagę odgrywa zniszczenie lub zakłócanie sieci i systemów wroga za pomocą innowacyjnych technologii, takich jak na przykład sztuczna inteligencja – wyjaśnia serwis C4isrnet.

Pentagon jednoznacznie wskazuje, że chińskie wojsko planuje wdrożyć innowacyjne technologie zgodnie z nową strategią, aby wspierać systemy bezzałogowe na ziemi, w powietrzu i na morzu, a także umacniać działania w obszarze operacji informacyjnych. Dla Chin równie istotne jest rozwijanie technologii bazujących na sztucznej inteligencji w celu rozpoznania infrastruktury wroga.

Stany Zjednoczone uważają, że Państwo Środka dąży do uzyskania pozycji lidera w zakresie kluczowych technologii o potencjale militarnym, w tym głównie AI, biotechnologii czy analizy kwantowej.

„Zdolność PLA do wykorzystania dużych zbiorów danych będzie zależeć od zdolności do ich pozyskiwania na temat zagranicznych sił zbrojnych” – czytamy w raporcie. Ponadto Amerykanie zauważyli, że problemem dla chińskiego wojska będzie proces rekrutacji, szkolenia i samo utrzymanie „wysoce kompetentnego i sprawnego technicznie personelu, niezbędnego do zrozumienia i obsługi przyszłych >inteligentnych< systemów”.

W tym miejscu warto podkreślić, że Chiny zainwestowały ogromne środki finansowe w badania oraz dotacje dla firm angażujących się w „strategiczne dziedziny nauki i technologii”. Co równie ważne, rząd Państwa Środka – zdaniem Amerykanów – zmusza prywatne podmioty, uniwersytety oraz lokalne władze do współpracy z siłami zbrojnymi na rzecz opracowywania innowacyjnych narzędzi walki.

W raporcie Pentagon podkreślił, że chiński rząd nieustannie stara się pozyskiwać zagraniczne technologie, zarówno legalnie jak i nielegalnie, na wiele sposób. „Wysiłki ChRL obejmują szereg praktyk i metod pozyskiwania wrażliwych technologii i sprzętu wojskowego, aby realizować cele modernizacji sił zbrojnych” – stwierdzono w dokumencie.

Komentarze