Reklama

Armia i Służby

Polska dołącza do jednostki ds. cyberprzestępczości w Europolu

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Polska jest najnowszym członkiem zespołu Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) w Europolu, którego zadaniem jest walka z cyberprzestępczością. Polski oficer łącznikowy dołączył już do zespołu w głównej siedzibie organizacji w Hadze.

J-CAT jest częścią Europol European Cybercrime Centre (EC3) i składa się z 15 przedstawicieli krajów członkowskich UE i 17 reprezentantów państw pozostających poza strukturami europejskimi.  J-CAT stale rośnie i dołączają do niego kolejne kraje, obok Polski, nowym członkiem niedawno została również Szwecja. Jedną z inicjatyw, która wzbudza coraz większe zainteresowania jest J-CAT Law Enforcement Attachment Scheme. Pozwala ona państwom,  niebędącym członkami J-CAT na współpracę operacyjną z Europolem i czasowe włączenie się w działanie zespołu J-CAT i zacieśnienie współpracy.

Głównym zadaniem J-CAT jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organami egzekwowania prawa, ułatwianie prowadzenia transgranicznych śledztw oraz koordynowanie operacji wymierzonych w cyberprzestępców.  Grupa w przeszłości przyszłości zajmowała się ponad 40 sprawami najwyższej wagi dotyczącymi cyberprzestępczości. Brała udział w rozbiciu grup przestępczych zajmujących się fraudami bankowymi, zwalczeniu trojana Luminosity-Link czy wyłączeniu platformy WebStresser.org, która umożliwiała wynajęcie hakerów do przeprowadzenia cyberataków. Cyberprzestępczość nie ma granic i pozostaje cały czas poważnym zagrożeniem, dlatego współpraca jest taka ważna.

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji Mariusz Lenczewski, powiedział, że walka z cyberprzestępczością każdego dnia staję się  trudniejsza. Przestępcy coraz częściej rezygnują z popularnych i ogólnodostępnych form przeprowadzania ataków na rzecz bardziej zaawansowanych metod i narzędzi popełniania przestępstw. Tylko międzynarodowa współpraca umożliwi organom zajmującym się walką z cyberprzestępczością odniesienie sukcesu . Jestem szczęśliwy, że możemy zostać członkiem J-CAT i podjąć nowe wyzwania razem z ekspertami z całego świata.  

Wcześniej Patrick Corder, dyrektor szwedzkiego centrum walki z cyberprzestępczością powiedział, że dołączenie  do J-CAT jest odpowiedzą na rosnąca liczbę cyberprzestępstw. Dodał, iż bycie członkiem grupy jest niezbędnym elementem walki z fraudami płatniczymi, wykorzystywaniem seksualnym dzieci w Internecie i innymi aktami przestępczymi popełnianymi z wykorzystaniem nowoczesnej i zaawansowanej technologii.  Współpraca w ramach EC3 z innymi międzynarodowymi partnerami oraz sektorem prywatnym umożliwi skuteczną odpowiedź w złożonym oraz  pozbawionym granic świecie cyberprzestępców.

J-CAT obecnie pracuje nad projektem Roadshows w ramach którego uruchomiono program pilotażowy mający na celu wzmocnienie świadomości zagrożeń i intensyfikację współpracy operacyjnej z regionalnymi i lokalnymi jednostkami policji, które należą do państw J-CAT. Takie szkolenia zostały już przeprowadzone dla policji holenderskiej oraz prokuratorów z tego państwa. Na początku 2019 roku, Szwajcarzy oraz Norwegowie odbyli taki kurs. Następne mają się odbyć w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Planowane jest również przeprowadzenie webinariów we współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania  (CEPOL), które mają informować organy ściągania o działaniu zespołu J-CAT oraz możliwości współpracy z nim. Pierwsze z nich odbyło się w marcu, a uczestniczyło w nim 300 uczestników

Komentarze