Reklama

Armia i Służby

Nowy komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Fot. wp.mil.pl/Domena publiczna
Fot. wp.mil.pl/Domena publiczna

Uroczystość odbyła się w dniu 30 czerwca 2020 roku w Sali Tradycji zegrzyńskiego centrum. Sztandar zegrzyńskiego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki z rąk dotychczasowego Komendanta płk. Ireneusza Fury przejął płk Robert Kasperczuk.

Stoimy teraz u progu pewnych zmian w Centrum. Staramy się je przeprowadzić w taki sposób, aby odbyły się z korzyścią dla Centrum i całych sił zbrojnych. Chcemy, aby placówka pełniła rolę centralnego organu, który nie tyle szkoli kandydatów na szeregowych, ale szkoli tak jak to dawniej bywało podoficerów, instruktorów, a docelowo nawet kandydatów na oficerów, tutaj w Zegrzu – podkreślił generał Wiesław Kukuła podczas ceremonii przekazania obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Ceremonia przekazania obowiązków odbyła się w obecności przełożonego - generała dywizji Wiesława Kukuły, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Generał przypomniał zasługi ustępującego komendanta. - W sytuacjach wymagających starał się zapewnić Centrum funkcjonowanie godne tego miejsca, godne tradycji i historii – przypomniał generał. Dowódca WOT wyraził także głęboką wdzięczność za dokonania i wybitne dowodzenie. - Chcę Ci wyrazić głęboką wdzięczność, za dowodzenie, pozostaję pod wielkim wrażeniem tego, co udało ci się osiągnąć – podkreślił generał Kukuła.

Przedstawiając sylwetkę nowego komendanta – pułkownika Roberta Kasperczuka, dowódca WOT podkreślił, że jest on kompletnym oficerem, którego doświadczenie efektywnie może zostać wykorzystane na nowym stanowisku.

- Pułkownik Kasperczuk cały czas był w nurcie tego, co dzieje się w łączności. W dużej mierze rozumie potrzeby sił zbrojnych w zakresie kształcenia kadr łączności. Jest oficerem, za którym stoją pewne wartości bliskie każdemu oficerowi – patriocie, który dba o swoich podwładnych – podkreślił generał.

Płk Ireneusz Fura kierował i dowodził Centrum przez osiem lat. Przez ten czas udało się unowocześnić infrastrukturę „kuźni łącznościowców”, ale także wyszkolić wielu specjalistów w dziedzinie łączności i informatyki dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W okresie przejścia Centrum w podporządkowanie Dowódcy WOT, udało się zrealizować priorytety funkcjonowania w zmienionej strukturze.

Odchodzący komendant podziękował zebranym za ich służbę i pracę oraz za starania i wysiłek w codziennej służbie dla dobra tego wyjątkowego miejsca. Nowemu komendantowi życzył „spełnienia zawodowego, energii i pomysłów do działania na rzecz Centrum”.

Nowy komendant płk Robert Kasperczuk zwrócił się do zebranych i zaakcentował, że w Zegrzu stawiał swoje pierwsze kroki, jako łącznościowiec. Powiedział także, że jako nowy komendant podejmuje wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj całe Wojsko Polskie: - Dzisiejsze siły zbrojne to silny wzrost i dynamizm technologii, a my musimy dopasować się do tego, aby dobrze szkolić nowoczesnych specjalistów, instruktorów, bo każdy rodzaj sił zbrojnych potrzebuje ekspertów z naszej dziedziny – powiedział płk Kasperczuk.

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki z dniem 1 października 2019 r. zmieniło podporządkowanie z podległości Dowództwa Generalnego pod Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zmiana podporządkowania CSŁiI związana była z potrzebą wdrożenia nowej koncepcji funkcjonowania korpusu podoficerskiego. W CSŁiI ma zostać uruchomiony nowy model szkolenia, który będzie w przyszłości implementowany w pozostałych centrach szkolenia sił zbrojnych.

Wprowadzane w CSŁiI zmiany zapewnią wysokie standardy szkoleniowe i pozwolą na zbudowanie efektywnego systemu przygotowania kadr. Centrum będzie rozwijać kompetencje podoficerów, oficerów młodszych (kadry dowódczej) oraz instruktorów. Ciężar kształcenia kompetencji podstawowych będą przejmowały jednostki wojskowe. Działalność CSŁiI zostanie rozszerzona na cyberobronę oraz operacje  informacyjne. W Centrum zostaną wdrożone nowe formy kształcenia, kandydaci na podoficerów będą mogli zdobywać kompetencje nie tylko na kursach stacjonarnych, ale i zaocznych, ponadto wszystkie kursy będą otwarte dla żołnierzy zawodowych, OT i rezerwistów – wszystkich obowiązywał będzie jeden standard kształcenia.

Centrum będzie aktywnie działało w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń. W tym obszarze centrum będzie adaptowało sprawdzone rozwiązania sojusznicze. Już zaplanowane są wizyty przedstawicieli Gwardii Narodowej Stanu Illinois w ramach tzw. Staff Assistance Visit.

W perspektywie kolejnych lat na bazie centrum planowane jest utworzenie Center of Excellence o regionalnym charakterze, w którym nauka i nowatorskie rozwiązania opracowane przez środowisko cywilne będą zaimplementowane do wojska.

Centrum będzie bazą do utworzenia nowych form szkolenia tzw. „direct comisioning”, czyli kursów dla oficerów bez kompetencji przywódczych.

Informacja prasowa 

Reklama

Komentarze

    Reklama