Reklama

Armia i Służby

Kluczem do budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni są ludzie

Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/domena publiczna
Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/domena publiczna

Budowa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to w moim przekonaniu jedna z najlepszych inwestycji, jakie poczyniliśmy jako armia - mówił gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni podczas XI Konferencji Państwo 2.0 w dniu 5 marca 2021.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które zgodnie z obecnymi planami mają osiągnąć pełną zdolność operacyjną do końca 2024 roku, a także wyzwania związane z ich utworzeniem były tematem wystąpienia Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, jednostki odpowiedzialnej między innymi za utworzenie WOC.

Obecnie NCBC i jednostki podporządkowane stanowią novum w siłach zbrojnych. - Dokonujemy ciągłych analiz naszych zadań i procesów które realizujemy. Jednostka zmienia swoją strukturę w zależności, od zadań które realizuje czy od wyzwań, które przed nami stoją - wyjaśnił Dyrektor NCBC.

-  Przyjęliśmy, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają powstać w wyniku ewolucji istniejących struktur, a nie rewolucji. Pozwoli to na maksymalne skrócenie czasu formowania WOC i osiągnięcie wymaganych zdolności oraz przyczyni się do maksymalizacji efektywności procesu tworzenia WOC – mówił Dyrektor NCBC. -  Zdecydowaliśmy się też na zastosowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach sojuszniczych.  Przez dwa lata udało nam się zbudować wiele kompetencji i zdolności, aby znacznie utrudnić i podnieść koszty prób ataków przez naszych adwersarzy.

Kluczowym zagadnieniem formowania WOC jest pozyskanie żołnierzy i pracowników, a następnie realizacja ich szkolenia i stałe podnoszenie kompetencji. W przypadku żołnierzy pozyskiwanie kadr odbywa się poprzez uczelnie wojskowe, studium wojskowe i przenoszenie z innych jednostek oraz powoływanie z rezerwy.  Dotarcie do pracowników cywilnych możliwe jest poprzez działania na uczelniach cywilnych, współpracę ze szkołami średnimi i szerokie wykorzystanie platformy CYBER.MIL.PL.

Prowadząc rekrutację NCBC sięga po nowoczesne kanały komunikacji takie jak media społecznościowe: Facebook, Twitter, strony www . Centrum uruchomiło pierwszą resortową infolinię rekrutacyjną. Wśród licznych inicjatyw mających na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr mieści się też m.in. program szkolenia wojskowego „Legia Akademicka”, rozszerzony w 2019 roku o komponent szkolenia cyber, Program Cyfrowych Ambasadorów NCBC czy kierowany do szkół średnich program „CYBER.MIL z klasą”.

Program szkoleń zakłada nie tylko podnoszenie wiedzy jednego żołnierza, ale i zgrywanie zespołów oraz poszukiwanie liderów, którzy te zespoły poprowadzą. W tym celu w listopadzie 2020 roku powstało Ekspercie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego zostanie zbudowane wirtualne środowisko umożliwiające między innymi żołnierzom WOC realizację specjalistycznych treningów. - Cyberpoligon to jedna z najważniejszych inwestycji,  która będzie napędzać naszą gotowość do operowania w cyberprzestrzeni – podkreślił generał Molenda.

WOC formowany jest na podstawie „Koncepcji organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, która została zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej we wrześniu 2019 roku.  Zgodnie z nią priorytetem jest jak najszybsze osiągnięcie przez resort obrony narodowej maksymalnej zdolności ochrony zasobów własnych. Przyjęto, że osiągnięcie maksymalnego poziomy bezpieczeństwa systemów IT resortu Obrony Narodowej będzie wymagać budowy w obszarze działań w cyberprzestrzeni nowych zdolności, w tym w zakresie obezwładniania i odstraszania potencjalnych agresorów.

W ramach pierwszego etapy formowania WOC został zaimplementowany system cyberbezpieczeństwa w RON, opracowano i wdrożono procedury rekrutacji specjalistów z zakresu IT, krypto i cyber dla potrzeb NCBC oraz przyszłych struktur WOC, przygotowano i rozpoczęto implementację dokumentacji operacyjnej systemu cyberbezpieczeństwa resortu MON oraz zainicjowano rozbudowę bazy laboratoryjnej NCBC.

W ramach realizacji II etapu „Koncepcji…”  m.in. utworzono grupę organizacyjną ds. sformowania Dowództwa WOC i przeprowadzono analizę obowiązujących aktów normatywnych.

 Informacja prasowa Cyber.mil.pl

image

 

Reklama

Komentarze

    Reklama