Reklama

Armia i Służby

III. edycja Konkursu MON o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Znamy wyniki

Fot. Fot. NCBC

Podczas uroczystości zorganizowanej w dniu 16 grudnia 2021 roku w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie nagrodzono laureatów konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego.

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii, pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy, postanowiła nagrodzić cztery prace w I kategorii (prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie) oraz trzy rozprawy doktorskie (kategoria II). Kapituła przyznała także wyróżnienia w obu kategoriach.

Zgodnie z wydaną uchwałą, odczytaną przez Dyrektora NCBC w kategorii I nagrody otrzymali:

  1. I nagroda - Pani Kalina Pilc za pracę magisterską pt. „Badanie statystyczne ujawnień podatności oprogramowania w cyklach życia oprogramowania wybranych klas, na podstawie list CVE”, napisaną pod kierunkiem prof. Adama E. Patkowskiego,
  2. II nagroda - Pan Piotr Ciećwierz za pracę inżynierską pt. „Środowisko programowe do analizy aktywności botów społecznych”, napisaną pod kierunkiem ppłk.dr. inż. Rafała Kasprzyka,
  3. III nagroda – Pan Michał Kozłowski za pracę magisterską pt. „Koncepcja adaptacyjnego mechanizmu cyberobrony z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, napisaną pod kierunkiem ppłk. dr. inż. Rafała Kasprzyka oraz Pani Elwira Socha za pracę magisterską pt. „Wspomaganie analizy ryzyka utraty tajności zasobu informacyjnego”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Lidermana.

Wyróżniono także pracę dyplomową Pani Ewy Piwowarskiej pt. „Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Bogdana Fischera, prof. UP.

Fot. NCBC

Najlepsze rozprawy doktorskie

W kategorii II za najlepszą rozprawę doktorską przyznano:

  1. I nagrodę - Panu Jarosławowi Wojtuniowi za rozprawę doktorską pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych”, napisaną pod kierunkiem płk dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof. WAT oraz ppłk dr inż. Jerzego Dołowskiego,
  2. II nagrodę - Panu Pawłowi Augustynowiczowi za rozprawę doktorską pt. „Efektywne badanie nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Paszkiewicza;
  3. III nagrodę - Pani Sylwii Gliwie za rozprawę doktorską pt. „Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera oraz dr. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyróżnienie otrzymała rozprawa Pana Michała Sieka pt. „Analiza systemowa i prognozowanie stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza.

O konkursie można przeczytać tutaj: III. edycja Konkursu MON o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Wyniki poznamy 16 grudnia

Podziękowania od ministra

Minister Obrony Narodowej skierował do wszystkich uczestników III edycji Konkursu List, w którym znalazły się słowa podziękowania:

„Dziękuję uczestnikom organizowanego przez resort obrony narodowej konkursu o nagrodę imiennie Mariana Rejewskiego za Wasz wkład w rozwój wiedzy o cyberbezpieczeństwie i kryptologii oraz za podjęcie trudu badań i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dotyczących tej problematyki. Laureatom tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu gratuluję szerokiej wiedzy i inspirujących pomysłów zaprezentowanych w zwycięskich pracach. Zachęcam wszystkich do dalszej współpracy z Wojskiem Polskim i z resortem obrony narodowej”.

List został odczytany przez dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON, Anetę Trojanowską, która wraz z członkami Kapituły złożyła wszystkim gratulacje. Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności – państwowego Instytutu Badawczego – dr inż. Marek Różycki – podsumował rolę WIŁ w organizacji konkursu, a kierownik poznańskiego Centrum Szyfrów ENIGMA – Piotr Bojarski – przedstawił uczestnikom wydarzenia zakres działania i repliki maszyn szyfrujących dostępnych w Centrum. Działa ono pod hasłem „Prawdziwa historia – wyzwanie dla umysłu”.

Postać patrona Konkursu, polskiego kryptologa Mariana Rejewskiego, przybliżył Kierownik Wydziału Badań Historycznych WBH – dr Paweł Piotrowski.

Gen. bryg. Karol Molenda w imieniu Kapituły zaprosił do udziału w kolejnej, rozbudowanej IV edycji Konkursu, która zostanie ogłoszona w 2022 roku.

_Informacja prasowa NCBC _

Komentarze