Reklama

Armia i Służby

Generał Molenda: uprościliśmy proces rekrutacji do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

”Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest naszą odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale również sił zbrojnych w zakresie informatyki, kryptografii i cyberbezpieczeństwa” -  powiedział generał brygady Karol Molenda. Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni rozwoju Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz nowym portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni poszukują rekrutów 

"Jesteśmy po pierwszym etapie fazy koncepcyjnej, która polega na utworzeniu odpowiednich struktur oraz konsolidacji zasobów, którymi dysponujemy. W ramach NCBC funkcjonuje zespół CSIRT w myśl ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwie" - dodaje generał Molenda.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

"Nie wszystkie szkolenia komercyjne są dla nas wartościowe, albo spełniają nasze oczekiwania i to centrum ma nam dać taką możliwość dedykowanych ścieżek szkoleniowych, aby budować umiejętność zgrywania zespołu" - powiedział generał brygady Karol Molenda.

Proces rekrutacyjny przyjazny dla kandydata

"Rekrutacja do sił zbrojnych jest procesem długotrwałym. Spotykaliśmy się z głosami, że osoby zainteresowane dołączenie do WOC jak zwracały uwagę na złożoność procesu rekrutacji i czas niezbędny do tego aby zostać żołnierzem, zastanawiały się na swoimi decyzjami. Dlatego stworzyliśmy inicjatywę zostanzolnierzem.pl aby proces rekrutacyjny był przyjazny dla kandydata" - powiedział generał brygady Karol Molenda.

Reklama

Komentarze

    Reklama