Armia i Służby

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ zleci badania naukowe

fot. kalyanayahaluwo / pixabay
fot. kalyanayahaluwo / pixabay

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłosiło zamówienie na przeprowadzenie usługi badań naukowych odnoszących się do wykorzystania protokołu NINE w mobilnych sieciach doraźnych MANET. Wnioski przyjmowane będą do 22 grudnia.

Badania naukowe, które są przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (pt. „NINE w taktycznej sieci MANET”) odnoszą się do wykorzystania protokołu NINE (ang. Network and Information Infrastructure IP Network Encryption) w mobilnych sieciach doraźnych MANET (ang. Mobile Ad-Hoc Network).

Badania, które Centrum zamierza zlecić mają na celu dokonanie oceny „możliwości, zasadności i zakresu wykorzystania standardu NINE do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa informacji w klasycznej sieci radiowej oraz typu MANET”.  W ramach badania, jak wskazano w dokumentacji, ocenie poddana zostanie „możliwość i uwarunkowania wykorzystania standardu NINE w sieciach KF oraz UKF dla różnych typów ruchu (m. in. mowa, dane czasu rzeczywistego, pozostałe dane), dla różnych przepustowości i różnych wariantów pracy sieci radiowej klasycznej i MANET”.

Dokumentacja wskazuje na termin realizacji przedmiotu zamówienia, który wyznaczono na 29 miesięcy liczonych do dnia zawarcia umowy. Wnioski przyjmowane są do 22 grudnia br.

Sieć MANET stanowi sieć bezprzewodową, złożoną z radiostacji będących węzłami radiowymi, z których każdy jest routerem i może jednocześnie pełnić rolę punktu retranslacyjnego oraz punktu dostępowego do sieci.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) i dysponentem środków budżetowych specjalizującym się w pozyskiwaniu sprzętu ICT dla Sił Zbrojnych.

Komentarze