Autor

Mateusz Mitkow

Młodszy Redaktor

Mateusz Mitkow - dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmicznej i rozwoju nowych technologii, również w kontekście obronności. Zainteresowany geopolityką, bezpieczeństwem międzynarodowym, eksploracją kosmosu, technologicznym wyścigiem światowych mocarstw oraz sportem. Absolwent Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny student.