Autor

Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa

Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa jest niezależnym ośrodkiem analitycznym zajmującym się problematyką bieżących zjawisk z zakresu bezpieczeństwa. Centrum powstało w 2021 roku w Krakowie. Za swoje główne cele statutowe uznaje:- zwiększanie świadomości społeczeństwa z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wynikających m.in. z pozamilitarnej i militarnej aktywności Federacji Rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej,- popularyzowanie wiedzy z zakresu zagrożeń dla ładu publicznego wynikających z działalności dezinformacyjnej prowadzonej przez podmioty wewnętrzne oraz zagraniczne w przestrzeni informacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni internetowej),- zwiększanie świadomości i wiedzy z zakresu weryfikacji treści i analizy informacji otrzymywanych m.in. za pośrednictwem Internetu oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.Kluczowym projektem CBWŚB jest projekt „InfoWarfare” w ramach, którego Centrum opracowuje codzienne raporty dot. problematyki bezpieczeństwa informacyjnego.