Reklama

Polityka i prawo

Resort cyfryzacji szuka kandydata na dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI). Szef COI będzie zajmować się m.in. obsługą rejestrów państwowych, w skład których wchodzą m.in. rejestr dowodów osobistych i ewidencja paszportów. Organizatorem niejawnej części obu tych rejestrów jest szef ABW. Ewidencjonują one dokumenty legalizacyjne, które są używane do działań operacyjnych przez policję i służby specjalne (ABW, Agencji Wywiadu, SKW, SWW i CBA).

Do zadań szefa Centralnego Ośrodka Informatyki będzie należał m.in. nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra cyfryzacji usług w zakresie zadań publicznych, w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

W gestii dyrektora COI będzie też:

 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra cyfryzacji usług w zakresie utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra i innych podmiotów usług elektronicznych;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych w tym między innymi:
  1. platformy obywatel.gov.pl,
  2. systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  3. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej,
  4. strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
  5. systemu teleinformatycznego eDOK;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz ministra usług związanych z prowadzeniem centrum certyfikacji;
 • wykonywanie na rzecz ministra usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji;
 • wykonywanie na rzecz ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych;

Potencjalni kandydaci muszą wykazać się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym w obszarze informatyki. Będą musieli udokumentować też prowadzenie projektów informatycznych.

Zainteresowani pracą na stanowisku dyrektora COI mogą zgłaszać swe oferty do 14 marca.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu minister cyfryzacji Anna Streżyńska odwołała ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Nikodema Bończę-Tomaszewskiego. W reakcji do dymisji podało się całe kierownictwo COI. Od 28 stycznia br. tymczasowym dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki jest Adam Sobczak, a jego zastępczynią - Monika Jakubiak.

 

Reklama

Komentarze

  Reklama