Reklama

Polityka i prawo

Polsko-holenderskie ministerialne rozmowy o NIS

  • Ilustracja: ESA

Implementacja do prawa krajowego dyrektywy ws. bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego (dyrektywa NIS) - była jednym z tematów spotkania minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej z ministrem gospodarki Holandii Henkiem Kampem.

Zdaniem minister Streżyńskiej bardzo istotne z polskiego punktu widzenia będzie dokończenie unijnego etapu prac nad NIS. Potem Polska będzie miała 27 miesięcy na jej na zaimplementowanie.

Projekt dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego (directive on network and information security – NIS) wymaga współdziałania wielu podmiotów: państw członkowskich, dostawców usług internetowych, operatorów kluczowej infrastruktury (w tym portali społecznościowych), ale także podmiotów działających w sektorach energetycznych, transportowych, finansowych i usług zdrowotnych.

Państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć organ właściwy do jej wdrażania zapewniając mu odpowiednie kadry finansowanie także  stworzyć mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi w zakresie NIS. Niezbędne będzie także przyjęcie polityki zarządzania ryzykiem w zakresie NIS przez: operatorów infrastruktury krytycznej w niektórych sektorach (transport, energia, usługi zdrowotne, usługi finansowe), dostawców usług społeczeństwa informacyjnego (aplikacje dla handlu elektronicznego, płatności elektroniczne, portale społecznościowe) oraz podmioty administracji publicznej.

Na spotakniu ministrów Polski i Holandii omawianie także kwestie dotyczące Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE, które zarówno Polska, jak i obecna holenderska prezydencja w Radzie UE, uważają za priorytetowe.

Minister Streżyńska omówiła także sytuację na polskim rynku telekomunikacyjnym, przedstawiając zarówno osiągnięcia Polski w zakresie budowy światłowodowej infrastruktury szkieletowej w poprzedniej perspektywie budżetowej UE, jak i obecną sytuację (zwłaszcza wykorzystywane technologie), podkreślając szybki rozwój LTE.

Reklama

Komentarze

    Reklama