Reklama

Polityka i prawo

Zespół do spraw systemu teleinformatycznego powołany - Minister wydał zarządzenie

geralt/pixabay
geralt/pixabay

Minister cyfryzacji, Marek Zagórski podpisał 9 sierpnia br. zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw systemu teleinformatycznego wspierającego realizację zadań przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Na mocy dokumentu powołany zostanie zespół do spraw systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisami Zespół odpowiedzialny będzie za wspieranie:

  • Współpracy podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  • Generowania i przekazywania rekomendacji dotyczących działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa;
  • Zgłaszania i obsługi incydentów;
  • Szacowania ryzyka na poziomie krajowym;
  • Ostrzegania o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie zostało wydane jako na podstawie ogłoszonej 5 lipca 2018 roku ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy zakres zadań Zespołu został określony w zarządzeniu. Zespół odpowiedzialny będzie za realizację działań w odniesieniu do systemu teleinformatycznego w szczególności za uzgodnienie architektury i wymagań funkcjonalnych niezbędnych dla zaprojektowania i budowy systemu, wyspecyfikowanie interfejsów wymiany danych systemu, potwierdzenie zakresu wykorzystania komponentów pochodzących z projektu objętego umową CYBERSECIDENT/369195/I/NCBR/2017, weryfikacja oraz akceptacja wyników testów funkcjonalnych systemu oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących współpracy Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.

W skład, którego wchodzą przedstawiciel ministra cyfryzacji (jako przewodniczący) oraz przedstawiciele ministra obrony narodowej, szefa ABW oraz przedstawiciele Dyrektora NASK. Dodatkowo w pracach zespołu mogą zostać zaproszeni eksperci, przedstawiciele organów państwowych, urzędów lub innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama