Reklama

Polityka i prawo

RODO skutecznym mechanizmem ochrony prywatności w świecie nowych technologii

Fot. Maxpixel/Domena publiczna
Fot. Maxpixel/Domena publiczna

”Dzień Ochrony Danych Osobowych ma na celu uświadomić wszystkim obywatelom, jak istotna jest ochrona naszej prywatności i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie” powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas obchodów Dni Ochrony Danych Osobowych.

„System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy” to temat przewodni tegorocznych obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W roku 2019 już po raz trzynasty 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Siedem miesięcy kluczowych zmian

Rok 2018 był czasem kluczowych zmian w przepisach, w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie to wprowadziło w Polsce zasadniczą zmianę podejścia do systemu ochrony danych osobowych, jednocześnie łącząc obowiązujące w tym zakresie zasady we wszystkich państwach UE.

Istotą zaistniałych zmian jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony naszej prywatności w świecie nowych technologii, wzmocnienie praw obywateli, a szczególnie ochrony praw dzieci i ustanowienie silnego organu stojącego na straży tych praw

dr Edyta Bielak-Jomaa - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 W obecnej sytuacji, Dzień Ochrony Danych Osobowych ma wymiar szczególny, gdyż są to pierwsze obchody w nowym systemie prawnym.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma na celu uświadomić wszystkim obywatelom, jak istotna jest ochrona naszej prywatności i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz jak skutecznie je chronić, korzystając z osiągnięć nowoczesnych technologii. Po 7 miesiącach funkcjonowania RODO warto zacząć rozmawiać o systemie ochrony danych osobowych, a nie jedynie o rozporządzeniu

dr Edyta Bielak-Jomaa - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

UODO czuwa w Polsce nad ochroną naszych danych. Przez ostatnie siedem miesięcy Urząd otrzymał ponad 10 tysięcy skarg, pytań i zgłoszeń dotyczących ochrony danych. W ramach infolinii Urzędu, która działa codziennie od 10 do 13, przeprowadzono ponad 14 tysięcy konsultacji, co oznacza ponad 90 rozmów dziennie.

Reklama

Komentarze

    Reklama