Reklama

Polityka i prawo

Rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych - przepisy regulujące

Fot. PhotoMIX Ltd. / pexels
Fot. PhotoMIX Ltd. / pexels

Minister cyfryzacji podpisał 6 sierpnia 2019 roku przepisy regulujące sprawy przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. Rozporządzenie wejdzie w życiu z dniem 21 sierpnia.

Przepisy regulują kwestię trybu ogłaszania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, aukcji na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. Rozporządzenie odnosi się również do wymagań co do zawartości dokumentacji przetargowej, dokumentacji aukcyjnej oraz dokumentacji konkursowej oraz warunków i trybu organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz konkursu.

Rozporządzenie określa, że podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie przetargu, aukcji lub konkursu jest Urząd Komunikacji Elektronicznej w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego w tej sprawie. Prezes UKE jest również odpowiedzialny za powołanie komisji, składającej się z min. 5 członków wyłanianych pośród pracowników UKE. Określone zostały również szczegółowo wymagania odnośnie dokumentacji przetargowej. 

Przepisy określają tryb pracy komisji oraz sposób przeprowadzenia przetargu lub konkursu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia przetarg oraz konkurs będą obywały się dwuetapowo. W pierwszym etapie nastąpi sprawdzenie spełniania określonych warunków uczestnictwa oraz zgodność złożonej oferty z wymaganiami. W ramach drugiego etapu komisja dokona oceny ofert w oparciu o kryteria określone w dokumentacji przetargowej / konkursowej.

Aukcja, zgodnie z rozporządzaniem, będzie odbywała się dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu składane będą oferty wstępne. Będą one sprawdzane pod kątem spełnienie warunków uczestnictwa oraz zgodności z wymaganiami. Etap drugi, zostanie przeprowadzony zgodnie w określonymi w dokumentacji aukcyjnej warunkami, po złożeniu oferty aukcyjnej. Rozporządzenie nie wyklucza możliwości przeprowadzenia rund w drugim etapie. O ich przeprowadzeniu będzie decydowały warunki dokumentacji aukcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium natomiast uczestnictwa w aukcji wadium oraz depozytu.

Komentarze