Reklama

Polityka i prawo

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych

Fot. geralt/Pixabay
Fot. geralt/Pixabay

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwiększającego liczbę danych publicznych, które będzie można ponownie użyć. „Nowe przepisy pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki” - podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Jak wskazuje KPRM w specjalnym komunikacie, sektor publiczny posiada wiele wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. „Te informacje mogą być wykorzystywane - z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki - do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług” - stwierdzono w oficjalnym stanowisku. 

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyjaśnia, że projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jak dodaje z pełnym przekonaniem, omawiane regulacje pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie także na jakość życia obywateli. 

Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystanych do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego.

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Poniżej zostały wyszczególnione najważniejsze rozwiązania przyjętego dziś projektu:

  • wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki (to np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne, czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności). Dane te będą musiały być udostępniane – co do zasady – bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).
  • zobowiązane podmioty będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, czyli danych podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym – w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację – mogą należeć np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu. Wartość ekonomiczna tego rodzaju zasobów zależy od natychmiastowej dostępności informacji i ich regularnego aktualizowania.
  • ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim informacje te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej, finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie. 
  • wprowadzenie nowego rozwiązania, dotyczącego m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe, w portalu dane.gov.pl). Chodzi o usprawnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz przyspieszenie procesu otwierania danych w Polsce. 

KPRM przypomina, że nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Polska na szczycie UE

W rankingu Komisji Europejskiej, opisującym i oceniającym postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych, Polska w ubiegłym roku awansowała do grupy liderów otwierania danych w Unii Europejskiej” - czytamy w komunikacie. W czołówce zestawienia znajdują się również takie kraje jak: Dania, Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia i Austria. 

KPRM podkreśla także, że na portalu dane.gov.pl opublikowanych jest obecnie ponad 21 tysięcy danych od 136 dostawców.

Informacja prasowa KPRM

image

Komentarze