Reklama

Polityka i prawo

Publiczna prezentacja założeń projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym (System iPFRON+)”

Fot. Manuchi/ Pixabay
Fot. Manuchi/ Pixabay

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej budynku Ilmet zlokalizowanego w Warszawie, przy Rondzie ONZ (Al. Jana Pawła II 15) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym (System iPFRON+)”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa.

Celem projektu iPFRON+ jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę wszystkich programów i zadań będących w gestii Departamentu ds. Programów PFRON w formie e-usług. Powodem podjęcia działań jest potrzeba zwiększenia dostępności cyfrowej pomocy oferowanej przez PFRON. Obecnie proces udzielania wsparcia prowadzony jest przy użyciu narzędzi informatycznych o różnym stopniu przydatności i zaawansowania, w tym z wykorzystaniem papierowego obiegu dokumentów. Strategicznym wyzwaniem dla Funduszu jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego iPFRON+ zapewniającego automatyzację procesów udzielania pomocy, zwiększenie skuteczności istniejących procedur oraz wykorzystanie rozproszonych zasobów w postaci baz danych istniejących systemów informatycznych oraz informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: [email protected],  podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama