Reklama

Polityka i prawo

Przyjęto deklarację ws. współpracy na rzecz edukacji medialnej 

Fot. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fot. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Umiejętność krytycznego odbioru treści jest jedną z kluczowych kompetencji społeczeństwa XXI wieku - wskazali przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za edukację medialną w Polsce. Podczas wspólnego posiedzenia zorganizowanego przez KRRiT przyjęto deklarację ws. współpracy, która ma pomóc w walce z m.in. dezinformacją. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zaprosiła do współpracy instytucje, które w ramach swoich kompetencji zajmują się edukacją medialną, aby w ten sposób rozszerzyć skoordynowane działania na rzecz m.in. podnoszenia świadomości społecznej na istniejące zagrożenia. 

Celem współpracy jest, oprócz stworzenia ram organizacyjnych dla różnych przedsięwzięć w tym obszarze, wzmocnienie roli i odpowiedzialności państwa w zakresie edukacji medialnej oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów w celu jej rozwoju” - czytamy w oficjalnym komunikacie KRRiT.

We wspólnych obradach brali udział przedstawiciele kancelarii premiera, resortu edukacji i nauki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, Polskiej Agencji Prasowej i Rady do Spraw Cyfryzacji.

Krytyczny odbiór treści jedną z kluczowych kompetencji

Podczas spotkania przyjęto deklarację w sprawie współpracy. W jej treści wskazano, że w czasie dynamicznego rozwoju mediów, który w coraz większym stopniu oddziałuje na społeczeństwo - jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku jest umiejętność krytycznego odbioru docierających do nas treści

Istniejące zagrożenia takie jak: dezinformacja, mowa nienawiści czy przejawy agresji w środowisku online, wymagają od instytucji państwa skoordynowanych działań w zakresie ochrony obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży, a także w zakresie upowszechniania umiejętności świadomego korzystania z mediów.

podkreślono w deklaracji o współpracy

W komunikacie KRRiT przytoczono również stanowisko unijnych organów, które wskazały, że „dezinformacja podważa zaufanie do instytucji, mediów tradycyjnych i cyfrowych oraz szkodzi demokracjom przez utrudnianie obywatelom podejmowania świadomych decyzji. […] Ogranicza wolność słowa, która stanowi prawo podstawowe zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.

W treści komunikatu czytamy, że KRRiT staje się ważnym ośrodkiem inspiracji, koordynacji i realizacji działań państwa polskiego w obszarze edukacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów tj. wideo umieszczanych na platform internetowych.

Poświęcić uwagę zagrożeniom 

Eksperci nie mają wątpliwości, że zagrożeniom, takim jak fake newsy czy dezinformacja, należy przeciwdziałać poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat m.in. mechanizmów powstawania określonych przekazów, ich rozpowszechniania czy źródeł danej treści.  

„Tym zagadnieniom, w pierwszej kolejności, powinna zostać poświęcona uwaga instytucji, które są odpowiedzialne za edukację, spójność społeczną, a także za tworzenie warunków odpowiedzialnego rozwoju rynku medialnego w Polsce wśród wszystkich podmiotów uczestniczących w tym procesie” - wskazuje KRRiT.

Na podstawie informacji prasowej KRRiT


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze