Reklama

Polityka i prawo

Projekt rozporządzenia MSWiA: wymagania techniczne dla e-dowodów

Fot. ar130405/ Pixabay
Fot. ar130405/ Pixabay

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Nowe dowody osobiste mają być wydawane już od marca przyszłego roku.

Projekt rozporządzenia MSWiA z 10 sierpnia br. określa wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz zawiera wzory przyszłych zaświadczeń. W projekcie rozporządzenia uszczegółowiono sposób zmiany kodów umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (kod PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PIN2). Określono również sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dokumencie. Jeśli posiadacz czasowo straci kontrolę nad dowodem osobistym (na przykład nie wie gdzie jest dokument) będzie istniała możliwość zawieszania, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają więc skutków prawnych. Po upływie 14 dni i nie cofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów, dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony.

Projekt rozporządzenia zakłada, że trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN1 lub kodu PIN2 będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z danego certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

Obecnie projekt znajduje się w fazie realizacji. Planowana data rozpoczęcia procesu wymiany dowodów tradycyjnych na e-Dowody to marzec 2019 r. zaś jego zakończenie datuje się na koniec 2028r. Według danych GUS do wymiany będzie 31,5 milionów dowodów pełnoletnich Polaków.

Źródło: MSWiA

Reklama

Komentarze

    Reklama