Reklama

Polityka i prawo

Program Ministerstwa Cyfryzacji nie dla Huawei

Fot. Open Grid Scheduler/Flickr/Domena publiczna
Fot. Open Grid Scheduler/Flickr/Domena publiczna

Firma Huawei wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie służy do budowania zaufanego partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy partnerami technologicznymi a administracją rządową, wymaganego w realizacji zadań związanych z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Obejmuje takie obszary jak: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy i testów oraz certyfikacji, w tym przede wszystkim:

  • podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń oraz metod ataków w cyberprzestrzeni; 
  • identyfikacja podatności i zagrożeń oraz wymiana informacji;
  • opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń i oprogramowania;
  • przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa;
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Program PWCyber nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i udział w nim jest dobrowolny, a charakter partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga alokacji zasobów do jego realizacji po obu stronach, tak aby nie był jedynie deklaracją współpracy. Formuła porozumienia zawiera zobowiązanie do zachowania poufności informacji niepublicznych wzajemnie przekazywanych przez obie strony.

Program PWCyber ze względu na konieczność budowania zaufanych relacji z partnerami technologicznymi, równolegle do relacji pomiędzy krajowymi władzami bezpieczeństwa w Polsce i państwach, z których pochodzą te podmioty jest otwarty dla firm z państw Unii Europejskiej, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz państw partnerskich NATO - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

W obecnej fazie rozwoju programu nie jest przewidywany udział firm spoza UE, NATO i państw partnerskich NATO - tłumaczy resort cyfryzacji. Co więcej przystępowanie firm do programu PWCyber wymaga wskazania zasobów po stronie administracji rządowej do aktywnej realizacji współpracy w ramach programu. Z dotychczasowej praktyki wynika, że uzgodnienia zakresu i planu wspólnych działań w ramach PWCyber przed podpisaniem porozumienia zajmują około 6 miesięcy - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Wcześniej były pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Karol Okoński mówił, że  głównym kryterium przystąpienia do programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie jest udział w rynku polskim i znaczenie dla infrastruktury. Podkreślał też otwartość na wszystkie firmy. 

Dotychczas do Programu przystąpiły takie firmy jak koreański Samsung, fińska Nokia, szwedzki Ericsson czy polski Krypton.  

Komentarze (1)

  1. LOTR

    Z tego co mi wiadomo do Ministerstwa Cyfryzacji zgłosił sie podmiot Huawei Polska Sp. z o.o., mający siedzibę w Polsce i płacący tutaj podatki. Warto zweryfikować pozostałych dostawców z UE, gdzie płacą podatki. Wygląda to na szukanie wymówki. Mało eleganckie.