Reklama

Polityka i prawo

Polsko rumuńskie porozumienie: bezpieczeństwo sieci 5G i strategiczna współpraca z USA

Fot. Minister of Communication and Information Society
Fot. Minister of Communication and Information Society

Porozumienie o współpracy w zakresie łączności i społeczeństwa informacyjnego – to jeden z efektów środowych międzyrządowych konsultacji w Bukareszcie, w których wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Polskiej delegacji przewodniczył premier Mateusz Morawiecki, rumuńskiej – szefowa tamtejszego rządu Viorica Dăncilă. Współpraca w zakresie cyfryzacji, w tym cyberbezpieczeństwa była jednym z głównych tematów spotkań.

Priorytety współpracy

Debata na temat szeroko pojętej cyfryzacji, w tym współpracy w zakresie bezpieczeństwa, czy wykorzystania nowych technologii powinna odbywać się nie tylko na szczeblu globalnym lub regionalnym, ale także – tak jak dziś - pomiędzy poszczególnymi krajami – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef MC spotkał się w Bukareszcie ze swoim odpowiednikiem w rządzie Rumunii - Alexandru Petrescu, ministrem łączności i społeczeństwa informacyjnego. Jednym z tematów spotkania było bezpieczeństwo sieci piątej generacji.

W obliczu obecnego rozwoju nowoczesnych technologii, widzimy potrzebę pogłębionego dialogu na temat przyszłej wizji cyfrowego świata. Chcemy opracowywać przejrzyste - oparte na jasnych zasadach etycznych - standardy korzystania z nich. Nie możemy i nie chcemy zapominać o kwestiach cyberbezpieczeństwa – powiedział minister Marek Zagórski. 

Historyczne memorandum

Jednym z kluczowych punktów polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie łączności i społeczeństwa informacyjnego. Dokument sygnowany przez ministrów Marka Zagórskiego i Alexandru Petrescu wśród priorytetowych obszarów wspólnych działań wskazuje bezpieczeństwo informacji i technologii 5G. Oba państwa w tym obszarze wskazały również wzmacnianie strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślając, że to Polska i Rumunia były pierwszymi krajami które podpisały porozumienie z USA o bezpieczeństwie wdrażania sieci 5G. 

Porozumienie zakłada wzmocnienie współpracy w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także w zakresie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości. Polska i Rumunia będą również wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie usług elektronicznych (e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura) oraz standardów technicznych i certyfikatów.

Chcemy wspólnie angażować się w m.in. rozwój interoperacyjności powstających technologii, otwartych danych i wykorzystywania informacji sektora publicznego – powiedział po podpisaniu memorandum minister Marek Zagórski.

Dokument zakłada także wymianę informacji i dokumentacji, dwustronne konsultacje, spotkania ekspertów i wspólne grupy robocze.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama