Reklama

Polityka i prawo

Politechnika Łódzka zrealizuje projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Fot. Mckdnk/ Wikimedia Commons/ CC 4.0
Fot. Mckdnk/ Wikimedia Commons/ CC 4.0

Projekt złożony przez Politechnikę Łódzką został wybrany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Zostanie on dofinansowany w kwocie prawie 50 mln zł.

16 lipca br. Komisja Oceny Projektów wybrała projekt PŁ i przyznała dofinansowanie w wysokości 49 885 951,15 zł. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 50 239 096,15 zł. Projekt łódzkiej uczelni jest skierowany do 1 500 osób prowadzących koła algorytmiki i programowania oraz 12 000 uzdolnionych informatycznie uczniów.

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla stworzenia systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania – kluczowych kompetencji w cyfrowym świecie.

Zajęcia są skierowane do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, a także techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Będą one przeprowadzane w ramach programu stworzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2018 r. do końca 2023 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama