Reklama

Polityka i prawo

Podatek cyfrowy nadal w grze? Resort cyfryzacji stawia na regulacje międzynarodowe

Fot. Pxfuel.com/Domena publiczna
Fot. Pxfuel.com/Domena publiczna

Co dalej z podatkiem cyfrowym? Ministerstwo wskazuje, że prace na poziomie krajowym zostały przerwane z uwagi na prowadzone działania na szczeblu międzynarodowym.

Dariusz Rosati (Koalicja Obywatelska) skierował do szefów resortów finansów i cyfryzacji interpelację, w której zapytał o powody zmiany stanowiska rządu i przerwania prac nad podatkiem od usług cyfrowych. W odpowiedzi podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Jan Sarnowski wskazał na stanowisko rządu zgodnie z którym właściwe rozwiązanie uzgodnione na poziomie międzynarodowym lub europejskim miałoby największe szanse na skuteczne uregulowanie kwestii opodatkowania tzw. gospodarki cyfrowej. Jak wskazał Ministerstwo Finansów bierze aktywny udział w dyskusjach na forum unijnym oraz OECD.

Na podobnym stanowisku stoi również szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski, który w ramach odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na pytania Posła Rosatiego również „wskazał, że prace na poziomie ponadnarodowym dają większą szansę na wypracowanie skutecznych rozwiązań, niż działania krajowe”.

„Z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji, optymalnym jest wypracowanie rozwiązania na poziomie globalnym. Jeżeli takie nie będzie możliwe, należy rozważyć dalsze prace nad podatkiem cyfrowym w ramach Unii Europejskiej. W przypadku fiaska ww. prac na poziomie międzynarodowym, nie można wykluczyć zmian w prawie krajowym – jest to jednak rozwiązanie mniej pożądane, gdyż będzie mniej skuteczne” – odpowiedział minister Marek Zagórski w ramach pytania posła odnośnie czy rząd będzie dążyć do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa cyfrowe ze sprzedaży usług cyfrowych. Jednocześnie szef resortu podkreślił, że, inicjatywy związane z zagadnieniem opodatkowania gospodarki podlegającej procesowi cyfryzacji prowadzone są przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz instytucje Unii Europejskiej. Obecnie prace toczą się przede wszystkim na forum OECD w celu uzgodnienia rozwiązania międzynarodowego.

Komentarze