Reklama

Polityka i prawo

Ostatnie kroki do przyjęcia Programu otwierania danych

Fot. Pixy/CC0
Fot. Pixy/CC0

Cyfryzacja KPRM intensywnie pracuje nad Programem otwierania danych na lata 2021-2027. Projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, lecz to niejedyne osiągnięcie w tym zakresie. Co jeszcze udało się zrealizować oraz jakie są kolejne etapy prac? 

„Zakończyliśmy kolejne etapy procesu legislacyjnego projektu Programu otwierania danych (POD) na lata 2021-2027” - deklaruje Cyfryzacja KPRM w specjalnym komunikacie.

Istotne decyzje

Oto, co do tej pory udało się zrealizować:

  • zakończono uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie, konsultacje publiczne;
  • projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  • projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

W najbliższej perspektywie znajdują się ostatnie prace na drodze do przyjęcia Programu.

„W najbliższych dniach przekażemy dokument pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przyjęcie Programu zapewni kontynuację realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju nowych technologii” – zapowiada Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak wskazano w komunikacie, przeprowadzenie zaplanowanych w projektowanym dokumencie działań przyczyni się do wzrostu podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnianych w portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób będzie można je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku.

Element szerszej strategii

Cyfryzacja KPRM podkreśla, że program to dokument, który stanowi krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia w zakresie elementów polityki otwartości danych oraz określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Przebieg procesu legislacyjnego jest dostępny na stronie BIP MC, wersja projektu POD z etapu procedowania przez członków Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji została udostępniona na stronie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Informacja prasowa Cyfryzacji KPRM

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!
Reklama

Komentarze

    Reklama