Reklama

Polityka i prawo

Ogłoszenie naboru wniosków POPC 2.1 (11 nabór, procedura uproszczona)

Fot. Logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Rys. CPPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Komentarze