Reklama

Polityka i prawo

Nowy protokół Konwencji Budapesztańskiej

Fot. Council of Europe/Public Domain
Fot. Council of Europe/Public Domain

W dniach 11-13 lipca 2018 r. Rada Europy zorganizuje konferencje w której wezmą udział ministrowie i inni wysokiej rangi przedstawiciele rządów, eksperci wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, przedstawiciele branży internetowej oraz społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, aby wzmocnić międzynarodową współpracę w walce z cyberprzestępczością. Głównym tematem będzie nowy, dodatkowy protokół do Konwencji Budapesztańskiej

Głównymi założeniami Konferencji Octopus są rozwiązania służące umocnieniu rządów prawa w cyberprzestrzeni poprzez utworzenie i zatwierdzenie protokołu do Konwencji Budapesztańskiej. W tym celu zaplanowano liczne konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim i ekspertami w zakresie ochrony danych. Zostaną omówione sposoby skuteczniejszego zabezpieczenia dowodów elektronicznych potrzebnych w dochodzeniach kryminalnych. Jednym z takich sposobów jest zaciśnienie wzajemnej pomocy prawnej i bezpośrednia współpraca z usługodawcami. Protokół ma zostać sfinalizowany do końca 2019 r. Powiązanym tematem będzie również dostęp do katalogu WHOIS, który zawiera informacje o nazwach i pochodzeniach domen internetowych.

„Kluczowym znaczeniem dla ochrony społeczeństwa i jednostek przed cyberprzestępczością jest dostęp do dowodów przechowywanych na wirtualnych serwerach w chmurze. Bez danych nie ma dowodów, a są one kluczowe dla wymiaru sprawiedliwości. Przyjęcie nowego protokołu w celu zabezpieczenia dowodów w chmurze przy jednoczesnym poszanowaniu gwarancji narzuconych przez praworządność będzie kolejnym kamieniem milowym w historii tego traktatu” - powiedział Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland.

Omówione zostaną także aspekty związane z cyberprzemocą, światowych regulacjach prawnych oraz postępach dokonanych do tej pory.  

Reklama

Komentarze

    Reklama