Reklama

Polityka i prawo

Nowy dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Były dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe Robert Kośla został nowym dyrektorem departamentu cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ppłk rez. mgr inż. Robert Kośla jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Przeszedł do rezerwy w ABW, skąd był oddelegowany do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w MSWiA. Ostatnio pełnił funkcję dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obronności na region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft Europe. Odpowiadał za sektor bezpieczeństwa w ponad 30 krajach, pracując w Monachium. Od 1994 r. pracował w UOP – najpierw w Wydziale Badań Rozwoju i Wdrożeń Biura Szyfrów, później w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki.

W latach 1998-2002 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a w latach 2002-2006 zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (DBTI) ABW. Kierował pionem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, nadzorując m.in. prace Laboratorium Ochrony Kryptograficznej, Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej i Laboratorium Ochrony Fizycznej DBTI ABW. Od 1998 r. bierze udział w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO, a następnie NATO Information Assurance Sub-Committee (SC/4) a od 2004 r. w pracach Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Rady Unii Europejskiej.

Robert Kośla był współautorem koncepcji budowy środków ochrony informacji niejawnych oraz krajowego schematu badań i certyfikacji tych środków (m.in. z wykorzystaniem kryteriów ITSEC, Common Criteria oraz kryteriów krajowych). Uczestniczył również w projekcie ustawy o podpisie elektronicznym. Był również współautorem dyrektyw i zaleceń technicznych opracowanych przez grupy robocze Komitetu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO. W latach 2006-2008 zastępca dyrektora ds. systemów SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA, gdzie pełnił funkcję krajowego lidera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS1+, SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS). Rober Kośla ukończył Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku systemy informatyczne ze specjalizacją: systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Wywiad z nowym dyrektorem niebawem na CyberDefence24.plReklama

Komentarze

    Reklama