Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Finansów zaprezentuje projekt EUREKA

FOT. ADAM-DALEKIE-POLE/COMMONS.WIKIMEDIA/CC 3.0
FOT. ADAM-DALEKIE-POLE/COMMONS.WIKIMEDIA/CC 3.0

Ministerstwo Finansów zaprasza na prezentację projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Spotkanie będzie miało miejsce w Ministerstwie Finansów, Warszawa ulica Świętokrzyska 12, w sali konferencyjnej numer 4440a dnia 20 sierpnia o godzinie 12. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Aby wziąć udział w prezentacji projektu  należy wysłać wiadomość mailową na adres [email protected], w której trzeba podać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby uczestniczącej w wydarzeniu i ewentualnie nazwę instytucji, którą osoba reprezentuje.

Trzeba mieć na uwadze, iż liczba miejsc wynosi 45, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Należy śpieszyć się z wysyłaniem zgłoszeń, gdyż proces rejestracji uczestników trwa do 13 sierpnia.

Reklama

Komentarze

    Reklama