Reklama

Polityka i prawo

Minister cyfryzacji: COVID-19 nie zagrozi realizacji strategii cyberbezpieczeństwa

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Pandemia COVID-19 nie wpłynie negatywnie na realizację zapisów Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 podkreślił minister cyfryzacji w odpowiedzi na interpelację poselską. Marek Zagórski przedstawił również działania Ministerstwa mające na celu wsparcie w walce z pandemią.

W interpelacji poselskiej przygotowanej przez grupę 12 posłów zadano pytanie o działania Ministerstwa Cyfryzacji ukierunkowane na wsparcie walki z trwającą pandemią.

Minister napisał, że Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dedykowaną stronę internetową „Koronawirus: informacje i zalecenia”, gdzie obywatele mogą uzyskać kompleksowe informacje na ważne dla nich tematy. Zamieszczane są tam informacje na temat aktualnych obostrzeń i ograniczeń. Ponadto, udostępnione są informacje przeznaczone dla uczniów, studentów, rodziców, osób starszych, podróżnych oraz przedsiębiorców. Podstrona „Aktualności” prezentuje aktualne zalecenia i komunikaty dotyczące pandemii COVID-19, a także informacje nt. działań rządu. Dodatkowo minister pochwalił się, że we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opublikowano stronę internetową dedykowaną Tarczy antykryzysowej. Strona zawiera informacje oraz usługi elektroniczne dotyczące rządowego pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników.

Minister pisze również o aplikacji kwarantanna domowa, jako odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce Została udostępniona aplikacja „Kwarantanna Domowa” stanowiąca wsparcie dla służb w monitoringu realizacji kwarantanny przez osoby, które zobowiązane są do jej poddania się w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – piszę w odpowiedzi minister.

Zagórski informuje, że dzięki aplikacji osoby objęte obowiązkową kwarantanną mogą nie tylko wypełniać podstawowy obowiązek potwierdzania miejsca odbywania kwarantanny, ale także mają możliwość skorzystania z dodatkowych usług, takich jak:

  • wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczna, kontakt);
  • dostęp do komunikatów informujących o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2;
  • bezpośredni kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad użytkownikami poddanymi kwarantannie

W odpowiedzi ministra nie znalazły się jednak żadne informacje odnośnie kontrowersji związanych z aplikację oraz licznymi skargami użytkowników, którzy krytykowali ją pod wieloma względami, zarzucając.

Minister pochwalił się również tymczasowym profilem zaufanym. Mając na względzie utrudnienia związane z dostępem do urzędów, a także chcąc umożliwić korzystanie z e-administracji jak najszerszej grupie Obywateli, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad rozwiązaniem do wideo potwierdzania tymczasowego profilu zaufanego. Zgodnie z założeniem tymczasowy profil zaufany będzie potwierdzany przez urzędnika po przeprowadzeniu wideoidentyfikacji wnioskodawcy i weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z rejestrami państwowymi. Tymczasowy profil zaufany będzie posiadał ważność przez okres trzech miesięcy.

Ministerstwo cyfryzacji podjęło również szereg działań mających na celu wsparcie administracji publicznej i obywateli w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim, kontynuowanie oraz rozwijanie współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami technologicznym w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). W oparciu o podpisane porozumienia, w trakcie pandemii COVID-19 oraz wykorzystując wiedzę i najlepsze praktyki m.in. CISCO czy Microsoft, Ministerstwo przygotowało poradnik do pracy zdalnej – podkreślił minister w odpowiedzi na interpelację.

Resort kontynuuje oraz rozszerza współpracę związaną z reagowaniem i przeciwdziałaniem kampaniom phishingowym polegającymi na rozsyłaniu fałszywych SMSów – angażujemy operatorów telekomunikacyjnych, operatorów usług kluczowych w sektorze infrastruktura cyfrowa oraz dostawców usług cyfrowych – podkreślił minister cyfryzacji.

Ministerstwo aktywnie działa na forum Unii Europejskiej w zakresie związanym z wypracowaniem wspólnego, europejskiego podejścia ws. silniejszego uregulowania dostawców usług cyfrowych. Będzie to dotyczyć także dostawców treści - m.in. platform społecznościowych. Dotychczasowe doświadczenia - uwypuklone w dobie kryzysu związanego z pandemią - wyraźnie pokazują, że obecne zasady, oparte głównie o samoregulacyjne kodeksy praktyk są nieskuteczne, a platformy nie radzą sobie z falą dezinformacji czy fake newsów. Ministerstwo walczy z dezinformacją przede wszystkim poprzez dzielenie się prawdziwymi i sprawdzonymi informacji – napisał w swojej odpowiedzi Marek Zagórski.

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, realizowana jest Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Jest to mapa drogowa działań MC (i nie tylko) w obszarze cyberbezpieczeństwa na najbliższe 4 lata. Kluczowa w tym kontekście jest realizacja celu szczegółowego nr 4: Budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, która dotyczy podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej. Został również opracowany poradnik „Jak utrzymać ciągłość działania usług/krytycznych i kluczowych systemów teleinformatycznych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego", który został rozesłany do operatorów usług kluczowych – podkreślił minister.

Komentarze