Reklama

Polityka i prawo

KPRM: rusza nabór projektów odnośnie rozwiązań chmurowych i infrastruktury

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Rozpoczynamy krajowy etap naboru projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji. Jest o co walczyć! Zapraszamy do udziału! - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Realizacja wybranych projektów będzie możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach IPCEI (Important Projects of Common European Interest). IPCEI to unijny mechanizm, który pozwala na finansowanie innowacyjnych projektów na preferencyjnych warunkach.

Cel 

Celem IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak np. rynek chmurowy. 

IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe.

IPCEI – CIS koncentruje się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej. 

Rusza konkurs - kolejny etap naboru projektów IPCEI-CIS. Zapraszamy!

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym. Jeśli jesteście gotowi do realizacji:

projektów w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które muszą mieć wyraźnie innowacyjny charakter lub wnosić istotną wartość dodaną w tej dziedzinie w świetle najnowszych osiągnięć w danym sektorze – Projekty B+R+I,

projektów obejmujących wykorzystanie przemysłowe, które powinny umożliwiać rozwijanie nowych produktów bądź usług o wysokiej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych – Projekty Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia.

Do kiedy?

Projekty w ramach IPCEI-CIS powinny być innowacyjne i mieć pozytywny wpływ na środowisko, a także powinny przyczyniać się do rozwoju i wzrostu konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Ważne też, aby wpisywały się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lipca 2021 r. Wystarczy wysłać maila na adres [email protected] 

Zgłoszenie powinno zawierać opis projektu według udostępnionego wzoru w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu), o wielkości maks. 10 MB.

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do tego zaproszenia. 

Informacja prasowa KPRM

image

Reklama

Komentarze

    Reklama