Polityka i prawo

Konsultacje społeczne wykorzystania usług chmurowych

Fot: pixbay/nikin
Fot: pixbay/nikin

Przez okres wakacji Ministerstwo Cyfryzacji będzie prowadziło konsultacje projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w chmurze obliczeniowej. Ministerstwo, mając na uwadze rosnącą rolę rozwiązań chmurowych zdecydowało się na przeprowadzenie konsultacji, których celem ma być określenie zasad i granic bezpiecznego zastosowania chmury. 

Uwagi i rekomendacje do projektu zamieszczonego na stronie ministerstwa mogą zgłaszać podmioty komercyjne, oferujące tego typu rozwiązania, ośrodki akademickie i organizacje pozarządowe. Według założeń, wszelkie uwagi będą brane pod uwagę przy konstruowaniu kolejnych aktów prawnych z tego obszaru. Same Rekomendacje to dokument, którego zapisy powinny być wytycznymi przy budowie wymagań i warunków technicznych dla rozwiązań chmurowych mających znaleźć swoje zastosowanie w administracji. 

Warto zauważyć, że rozwiązania chmurowe niosą ze sobą pewne ograniczenia dla użytkownika w administracji państwowej. Precyzji wymaga np. uregulowanie prawne umów licencyjnych podmiotów dostarczających takie usługi. Dodatkowo, na dzień dzisiejszy nie zakłada się obsługi i przetwarzania informacji niejawnych oraz rejestrów publicznych powołanych na mocy ustawy. 

Przesłanie rekomendacji do konsultacji społecznych to dobry krok w kierunku dialogu administracji z podmiotami dostarczającymi tego typu usługi. Pozwoli to urealnić  wymagania biznesowe i funkcjonalne oraz dostarczy niezbędnych informacji dla procesu szacowania ryzykiem. 

Komentarze