Reklama

Polityka i prawo

Komisja Szerokopasmowa wobec wyzwań związanych z COVID-19

Fot. Hospital CLÍNIC/Flickr
Fot. Hospital CLÍNIC/Flickr

Ponad 100 przedstawicieli z całego świata, wzięło 1 kwietnia udział w specjalnym wirtualnym spotkaniu Komisji Szerokopasmowej ds. Zrównoważonego Rozwoju działającej przy ONZ, poświęconemu aktywnościom Komisji podejmowanym w związku z globalną pandemią COVID-19.

W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia online przyjęto specjalny dokument Agenda for Action, w którym określono natychmiastowe środki, które rządy, światowy przemysł, społeczności międzynarodowe oraz społeczeństwa obywatelskie mogą podjąć w celu wsparcia rozwoju sieci cyfrowych, wzmocnienia zdolności cyfrowych w krytycznych punktach łączności, takich jak szpitale i węzły transportowe oraz zwiększenia dostępności cyfrowej w celu wzmocnienia zbiorowej reakcji na kryzys wokół COVID-19, który ogarnął obecnie świat.

Agenda ta, oparta na trzech filarach: niezawodnej łączności, przystępnej dostępności oraz bezpiecznym korzystaniu, stanowi ramy dla ponad 50 Komisarzy Szerokopasmowych i ich organizacji (w tym UKE) do dzielenia się własnymi inicjatywami, podejmowania nowych zobowiązań oraz wspierania współpracy oraz wzajemnego partnerstwa.

Komisja Szerokopasmowa kontynuuje działalność w tematyce cyfrowej, pozostając miejscem wzajemnej komunikacji i wymiany dobrych praktyk. Prezes UKE, jako Komisarz Szerokopasmowy, wraz z zespołem – Wojciechem Berezowskim jako osobą kontaktową Marcina Cichego w Komisji oraz Maciejem Piotrowskim, Głównym Specjalistą w Wydziale Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Departamencie Spraw Zagranicznych - bierze udział w jej pracach, które w tym wyjątkowym czasie przeniosły się głównie do świata online.

Także w związku z Covid-19, ITU uruchomiło specjalną platformę (Global Resiliency Platform, #REG4COVID), dzięki której poszczególne podmioty (m.in. regulatorzy) mogą dzielić się swoimi inicjatywami i best practices wykorzystywanymi w tej kryzysowej sytuacji.

Również UKE wnosi wkład do tej ogólnoświatowej inicjatywy i jest zaangażowany w dzielenie się know-how pozyskanym od polskich interesariuszy.

Zachęcamy do zgłaszania polskich aktywności w dziedzinie cyfrowej, którymi należy się dzielić na forum światowym w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Informacja prasowa UKE

Reklama

Komentarze

    Reklama