Reklama

Polityka i prawo

Kandydat na szefa UKE: „Chcę wspierać polskie rozwiązania przy budowie sieci 5G”

Fot. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii/iTV Sejm
Fot. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii/iTV Sejm

„Powinniśmy zachować neutralność technologiczną w zakresie 5G” - podkreślił kandydat na prezesa UKE dr Jacek Oko. Dodał, że przy budowanie innowacyjnej sieci nie można „wskazywać palcem na konkretne podmioty”, lecz skupić się na rozwiązaniach systemowych. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zarekomendowała kandydaturę dr Jacka Oko do objęcia najwyższego stanowiska w strukturach UKE. 

Podczas wystąpienia w ramach posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii dr Jacek Oko zaprezentował swoje stanowisko oraz wizje dotyczące funkcjonowania zarówno UKE, jak i całego państwa. Podkreślił, że Polska musi uczynić kolejny krok w dostępie do innowacyjnych technologii, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego. „Musimy wykonać olbrzymi krok jako społeczeństwo i jako kraj w dostępie do technologii cyfrowych i budowie społeczeństwa informacji” – zaznaczył kandydat na prezesa UKE. Według Jacka Oko skok technologiczny, w tym przejście do gospodarki 4.0, będzie możliwy tylko wówczas, gdy uda się skutecznie wdrożyć nowe strategie i techniki w zakresie innowacji.

Odnosząc się do problematyki 5G, kandydat na prezesa UKE wskazał, że jest to dziedzina bardzo ciekawa, ale równocześnie wiążąca się z licznymi wyzwaniami. Zapytany o koncepcję budowy innowacyjnej sieci w Polsce stwierdził, tu cytat: „Chcę wspierać polskie rozwiązania”. Dodał, że nad Wisłą wiele komponentów infrastruktury 5G jest już wytwarzanych dzięki zewnętrznym koncernom. „Są firmy, które mają u nas centra, swoje laboratoria. Na przykład Sony Ericsson czy Nokia we Wrocławiu” – sprecyzował Jacek Oko.

Kandydat na stanowisko UKE odwołał się również do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Jedno zdaniem obszar ten można podzielić na 3 podstawowe płaszczyzny. Po pierwsze, bezpieczeństwo jednostkowe. W tym kontekście Jacek Oko poruszył problem pojedynczych użytkowników sieci. „Prywatne bezpieczeństwo jest najważniejsze dla użytkowników” – podkreślił. W związku z tym konieczne jest podnoszenie świadomości obywateli, aby sięgali po bezpieczne narzędzia oraz racjonalnie podchodzili do treści, jakie mogą napotkać w Internecie. Zdaniem kandydata kluczowe w tym obszarze jest unikanie podatności i współpraca z centrami bezpieczeństwa różnych sektorów.

Po drugie, aspekt technologiczny. „Powinniśmy zachować neutralność technologiczną w zakresie 5G” – podkreślił Jacek Oko. Dodał, że konieczne jest opracowanie skutecznych mechanizmów i procedur, aby zredukować potencjalne zagrożenie, ponieważ ryzyko jest związane z konkretnymi systemami. „Nie możemy wskazywać palcem na konkretne podmioty. Kluczowe są rozwiązania systemowe” – wyjaśnił kandydat na prezesa UKE.

Ostatnią płaszczyzną jest polityczny wymiar cyberbezpieczeństwa. Jacek Oko miał tutaj na myśli przede wszystkim organizację mechanizmów kontroli nad regulacjami oraz firmami technologicznymi. Jednym z narzędzi ochrony w tym obszarze może być skuteczna certyfikacja, która pozwala zredukować ryzyko zagrożeń.

Kandydat na szefa UKE odwołał się również do obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i doświadczeniami, jakie nabyło państwo w tym zakresie. Podkreślił, że okres kryzysu zdrowotnego pokazał, jak wiele rzeczy jest właściwie zrobionych z punktu widzenia jakości komunikacji oraz usług elektronicznych. Z drugiej jednak strony uwypuklił wyzwania dotyczące ich modelu i konieczności przebudowy dla osiągnięcia lepszych wyników.

Jak informowaliśmy wcześniej, wraz z końcem maja bieżącego roku dobiegła końca kadencja Macieja Cichego jako prezesa UKE. Jej skrócenie wynikało z regulacji antykryzysowych związanych z pandemią Covid-19 w Polsce. Następcę wiązano z postacią Krzysztofa Dyla, który tymczasowo pełnił obowiązki prezesa. Odmówił on jednak nominacji tłumacząc swoją decyzję kwestami osobistymi.

W związku z tym premier Mateusz Morawiecki zaproponował kandydaturę dr Jacka Oko. Jest on absolwentem wrocławskiej politechniki, którą ukończył w 1989 roku. Służył również w wojsku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy. Następnie rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Warszawskiej.

W CV dr Jacka Oko widnieją także takie placówki jak Telefonia Dialog (wcześniej Telefonia Lokalna SA.), Tele Video Media czy Avista Media. Obecnie jest pracownikiem naukowym i wykłada na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pełni również funkcję dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego.

Reklama

Komentarze

    Reklama