Reklama

Polityka i prawo

Jak zabezpieczone są dane medyczne na Internetowych Kontach Pacjentów? Zdaniem resortu nie ma powodu do obaw

fot. https://fshoq.com / CC BY 4.0
fot. https://fshoq.com / CC BY 4.0

Postęp technologiczny coraz szczerzej wkracza do polskiej służby zdrowia wywołując pytania o zabezpieczenie danych pacjentów. Poseł Ryszard Galla w interpelacji do ministra cyfryzacji i ministra zdrowia wskazuje na newralgiczny charakter informacji, które znajdują się w dokumentacji medycznej. W jego opinii są one na tyle istotne, że cyberprzestępcy są aktywni i mogą skutecznie wykorzystać wszelkie luki w systemie.

Poseł reprezentujący komitet wyborczy Mniejszości Niemieckiej, zwrócił się do Ministra Cyfryzacji z prośbą o udzielenie informacji odnośnie zabezpieczenia danych pacjenta na platformie IKP (Internetowe Konta Pacjenta), a także w jaki sposób dotychczas zebrane dane medyczne pacjentów będą udostępniane za pomocą tej platformy. 

Odpowiedzi na pytania posła udzielił podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Janusz Cieszyński, który wskazał, że logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego lub poprzez bankowość internetową. Wskazuje również, że możliwe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa logowania poprzez dodanie drugiego składnika uwierzytelnienia. Podkreślił również, że połączenie między pacjent.gov.pl a login.gov.pl zachodzi poprzez bezpieczny kanał komunikacji. Ponadto, co podkreślono każde udostępnienie danych osobowych podlega odnotowaniu, co stanowi dodatkową możliwość kontroli dostępu do danych.

W ramach odpowiedzi na pytanie odnośnie czy dotychczasowe kartoteki będą skanowane i wprowadzane do systemu, minister Cieszyński odpowiedział, że resort nie planuje skanować i wprowadzać do systemu wszystkich dostępnych kartotek papierowej dokumentacji pacjentów. Wskazał jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2019 r. jako Elektroniczną Dokumentację Medyczną należy prowadzić trzy rodzaje dokumentów: karta informacyjna z leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i informacja pisemna dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Od 25 kwietnia 2020 r. obowiązek ten będzie dotyczył także opisu badań diagnostycznych, a od 25 kwietnia 2021 r. rozszerzy się dodatkowo o wyniki badań laboratoryjnych wraz z ich opisem.

Reklama

Komentarze

    Reklama