Reklama

Polityka i prawo

ITU Telecom World 2019: Huawei rozwiązuje problemy z dostępem do internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo

fot. Kārlis Dambrāns / flickr
fot. Kārlis Dambrāns / flickr

Podczas konferencji ITU Telecom World 2019, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Komisja Szerokopasmowa dla Zrównoważonego Rozwoju (Broadband Commission for Sustainable Development) oraz Huawei poprowadziły sesję poświęconą roli stałego bezprzewodowego dostępu do internetu (Fixed Wireless Access, FWA) w rozwoju krajowych łączy szerokopasmowych.

Komisja Szerokopasmowa dla Zrównoważonego Rozwoju ma na celu osiągnięcie globalnej łączności do końca 2025 r. Prawie każdy kraj na świecie wykazał postęp w zakresie dostępu do technologii teleinformatycznych (ICT) zgodnie ze wskaźnikiem ICT Development Index określonym przez ITU w 2017 r. Jednak między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się nadal istnieje przepaść w tym zakresie.

W związku z tym największe państwa włączyły popularyzację sieci szerokopasmowych do swoich krajowych strategii rozwoju. Przedstawiciele różnych branż zgodzili się co do tego, że wsparcie polityczne, a także innowacyjne technologie i rozwiązania, które zmniejszają różnice w dostępie do łączy szerokopasmowych i rozwiązują problemy związane z przepustowością sieci są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju łączy szerokopasmowych do 2025 roku.

4G/5G FWA jest nową technologią, która rozszerza możliwości połączeń szerokopasmowych. To rozwiązanie umożliwia przejście z łączy pracujących z niskimi prędkościami na szybkie połączenia, które są alternatywą dla światłowodów wykorzystywanych w sieciach FTTH (Fiber-to-the-Home). Wraz z rozwojem mobilnego dostępu szerokopasmowego (MBB), wskaźnik penetracji w większości krajów rozwiniętych przekracza już 100%, co umożliwia im wykorzystanie infrastruktury 4G i 5G do świadczenia usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Pomaga to w efektywniejszym kosztowo podłączaniu do sieci obszarów wykluczonych cyfrowo i przyspiesza świadczenie usług szerokopasmowych. Tym samym FWA rozwiązuje problemy związane z zasięgiem na obszarach wiejskich bez konieczności modernizacji okablowania.

Szybki rozwój mobilnego dostępu szerokopasmowego jest ściśle powiązany ze wzrostem społecznym i gospodarczym. Ritchie Peng, dyrektor ds. marketingu w Huawei Wireless Network Product Line, skomentował, że „Huawei zawsze był liderem w branży 4G/5G FWA. WTTx, pierwsze rozwiązanie FWA Huawei wprowadzone w 2015 roku, charakteryzuje się niewielkimi nakładami inwestycyjnymi, szybkim wdrażaniem, szerokim zasięgiem i szybkościami transferów podobnymi do tych, które zapewniają światłowody. Huawei wdrożył usługi WTTx w w 120 krajach, w 200 sieciach obsługujących ponad 50 milionów gospodarstw domowych.”

Wizją Huawei jest wprowadzenie technologii cyfrowej dla każdej osoby, domu i organizacji w celu stworzenia w pełni połączonego, inteligentnego świata. WTTx umożliwia gospodarstwom domowym, a także małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do szybkich usług internetowych bez potrzeby używania połączeń światłowodowych. WTTx jest rozwiązaniem, które szybko dostosowuje się do rosnącego ruchu danych  i zmniejsza przepaść cyfrową pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Jest również kluczem do realizacji krajowych planów dotyczących wprowadzania łączności szerokopasmowej.

informacja prasowa

Reklama

Komentarze

    Reklama