Reklama

Polityka i prawo

EXATEL wprowadza nową koncepcję budowy sieci telekomunikacyjnych

Fot. Cyberdefence24.pl
Fot. Cyberdefence24.pl

27 sierpnia odbyła się konferencja pt. „Polska na szybkiej ścieżce do innowacji”. Doszło do podpisania umowy pomiędzy NCBiR i EXATEL SA na finansowanie projektu „SDNbox - wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN”, w ramach konkursu „Szybka ścieżka”. W inauguracji wzięli udział Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Piotr Dardziński - sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Zdzikot - sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Izabela Żmudka - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Minister Gowin mówił, że Polska gospodarka musi być oparta na innowacyjności i nowoczesnych technologiach. W ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) przeznaczyło 3 miliardy złotych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Jeden z konkursów został już rozstrzygnięty. Minister dodał, że chce zachęcić polskiego przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w konkursach, które mają niedługo zostać ogłoszone. W tym roku NCBiR na konkursy ma przeznaczyć 1,5 miliarda złotych. Polska ma konkurować z największymi gospodarkami świata, nie tylko jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, ale również jeśli chodzi o innowacyjność, ponieważ właśnie z stąd bierze się prawdziwy zysk społeczeństwa.

Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziała, że „szybka ścieżka” będzie po raz pierwszy adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Minister mówiła również o nowym prawie zamówień publicznych, które ma w większym stopniu uwzględniać MŚP. Minister dodała, że zamówienia publiczne stanowią 8 proc. PKB. Polski sektor publiczny otwiera się na nowe technologie i innowacje. Podpisanie umowy na SDNbox to pierwszy od dawna projekt z zakresu telekomunikacyjnego hardware. W opinii minister, projekty telekomunikacyjne to dobre i solidne podstawy, że Polska chce uczestniczyć w rewolucji 4.0. Kończąc swoje wystąpienie, powiedziała, że konieczne są nowe ramy prawne zachęcające MŚP do inwestycji.

Piotr Dardziński - sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazał, że w NCBiR jest coraz mniej biurokracji. Zwiększyły się również wymagania jakościowe co do projektów badawczych. Jego zdaniem w nowoczesnych gospodarkach, państwo dzieli się kosztami z przedsiębiorstwami, i dlatego postanowiono wesprzeć Exatel kwotą 10 milionów złotych. Koszt całego projektu to 14 milionów.

Tomasza Zdzikot - sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej powiedział, że MON od roku sprawuje nadzór właścicielski nad Exatelem. Spółka ta zawarła jeden z największych kontraktów na sieci alarmowe 112 i system rejestrów państwowych. Minister Zdzikot poinformował również o zawarciu umowy na wyprodukowanie i dostarczenie technologii zapobiegające atakom DDoS. Jest to również dowodów na to, że spółki skarbu państwa mogą wcielać innowacyjne elementy. Kończąc prezentację, powiedział, że cyberbezpieczeństwo to nie tylko software, ale również hardware, który może być produkowany w Polsce, gwarantując w ten sposób rozwój całego rynku.

Izabela Żmudka - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określiła NCBiR jako agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstanie „szybkiej ścieżki” jest efektem unowocześniania się NCBiRu i zupełnie innego podejścia do finansowania opartego na minimum formalności. Programy kierowane są do wszystkich przedsiębiorstw. W tym roku do „szybkiej ścieżki” wpłynęło 500 wniosków, z czego 109 pochodzi od dużych przedsiębiorstw, a reszta od MSP. Wśród zwycięzców rozstrzygniętych konkursów był właśnie Exatel.

Jako ostatni wystąpił Rafał Magryś - wiceprezes Zarządu EXATEL SA, który przypomniał, że strategia Exatela opiera się na trzech filarach: sieciach światłowodowych, cyberbezpieczeństwie oraz innowacji. W ramach tego ostatniego dokonywane są testy oraz prowadzonych jest 5 innych projektów w tym SND Box .

SDN to nowa koncepcja budowy sieci telekomunikacyjnych. Urządzenie sieciowe programowalnej sieci realizuje tylko działania wymagające szybkiej reakcji (sterowanie ruchem pakietów sieciowych). W filozofii SDN urządzenie jest zarządzalne: jego konfigurację można zmieniać w szerokim zakresie.

Rafał Magryś powiedział, że SDN to ogólnoświatowy trend i celem Exatela jest utworzenie platformy i urządzenia, które będzie produkowane w Polsce. Rynek SDN będzie w niedalekiej przyszłości warto około 12 miliardów dolarów. Jakikolwiek udział Polski w tym rynku, będzie ogromny wsparciem dla gospodarki.

Reklama

Komentarze

    Reklama