Polityka i prawo

Dell Polska dołącza do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Dziewiąte porozumienie w ramach zainicjowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) zostało podpisane. W poniedziałek do inicjatywy dołączyła firma DELL Technologies Polska.

„To ważne porozumienie. DELL to jeden z gigantów światowego rynku nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Co więcej, to także mocno zakorzeniona w Polsce firma, o czym świadczy chociażby jej fabryka w Łodzi” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas uroczystości podpisania porozumienia, która odbyła się w łódzkiej fabryce DELL.

Priorytetowa współpraca

Podpisany w poniedziałek dokument zacieśnia współpracę koncernu z resortem cyfryzacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki niemu zyskujemy między innymi możliwość dostępu do wiedzy, informacji i doświadczenia największych firm technologicznych. Ma to duże znaczenie w kontekście przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Co więcej, tego typu porozumienia rozwijają wzajemne zaufanie pomiędzy administracją rządową a sektorem prywatnym – dodał szef ministerstwa.

W ramach podpisanego porozumienia jego strony zobowiązują się między innymi do współpracy w celu wymiany informacji o potencjalnych cyberzagrożeniach oraz zdarzeniach noszących znamiona zaplanowanych cyberataków na różne sektory gospodarki i sektor publiczny. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług.

Dotychczas podobne porozumienia Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z 9 uznanymi na rynku przedsiębiorstwami technologicznymi. W 2019 roku do PWCyber przystąpiły: Samsung, Nokia, Cisco, Ericsson oraz pierwsza polska firma: Krypton. Natomiast w tym roku podpisano porozumienia z czterema przedsiębiorstwami: IBM, Thales, Dynacon (polska firma wyspecjalizowana w technologiach OT) oraz właśnie DELL. Obecnie negocjowane są porozumienia z kolejnymi kilkunastoma firmami.

Współpraca właściwą drogą

Podpisane porozumienie obejmuje takie obszary jak: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy i testów oraz certyfikacji, w tym przede wszystkim:

  • podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń oraz metod ataków w cyberprzestrzeni;  
  • identyfikacja podatności i zagrożeń oraz wymiana informacji;
  • opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń i oprogramowań;
  • przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa;
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Resort cyfryzacji zachęca kolejne firmy do współpracy w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego, którego celem jest rozwijanie badań nad certyfikacją cyberbezpieczeństwa i budowanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Komentarze

    Czytaj także