Reklama

Polityka i prawo

CyberGov 2019 – Bezpieczeństwo IT w Sektorze Publicznym

23 maja w Warszawie odbędzie się konferencja  CyberGOV 2019 - Bezpieczeństwo IT w sektorze Publicznym. To już 6. edycja konferencji, od samego początku organizowanej w merytorycznej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.  Co roku bierze w niej udział ponad 300 uczestników.

Spotkanie ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk managerom oraz decydentom IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z instytucji sektora publicznego.

Tematyka koncentruje się na nowych regulacjach, organizacji systemu cyberbezpieczeństwa, praktyce i realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Gościem specjalnym konferencji będzie Karol Okoński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji.

Uczestnicy konferencji CyberGov 2019 będą mieli możliwość:

  • uzyskać informacje u samego źródła – w agendzie znajdą się wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa dotyczącą cyberbezpieczeństwa,
  • poszerzenie wiedzy o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa instytucji sektora publicznego - program konferencji jest budowany z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań jednostek sektora administracji publicznej,
  • wymianę doświadczeń z innymi praktykami.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej.

Zarejestrować się można tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Komentarze