Reklama

Polityka i prawo

COI zrealizuje Rządowy Klaster Bezpieczeństwa

Fot. martin louis/Pixabay
Fot. martin louis/Pixabay

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa, filar programu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP), będzie realizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI).

Taką decyzję podjął w ostatnich dniach Komitet Sterujący Programu WIIP. Oba projekty łącznie z Chmurą Rządową będą kluczowymi aktywnościami projektowymi COI w najbliższym czasie.

Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIP) jest to zespół działań zarządczych i projektowych prowadzący do zapewnienia bezpiecznej i optymalnej kosztowo infrastruktury przetwarzania systemów IT administracji rządowej w modelu gospodarki współdzielenia.Główne cele WIIP:

  1. poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych,
  2. trwałe obniżenie kosztów przetwarzania danych,
  3. podniesienie efektywności wydatkowanych środków w projektach IT,
  4. skrócenie czasu realizacji projektów informatycznych poprzez szybsze udostępnianie wymaganej infrastruktury.

Realizacja WIIP jest konieczna ze względu na potrzeby administracji rządowej. Dziś typowa infrastruktura IT pojedynczego urzędu (pokazują to analizy) składa się z niewielkiej liczby serwerów i urządzeń pamięci masowych, zwykle o niedostatecznym poziomie zabezpieczeń. Publiczne instytucje generują przy tym wysokie koszty związane z zapewnieniem własnego łącza do internetu, ochrony ruchu sieciowego, systemów zarządzania, zabezpieczenia danych, podtrzymania zasilania, chłodzenia, itp.

To musi się zmienić. Planowana inicjatywa WIIP obejmie budowę, rozwój i utrzymanie Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB).

Według założeń, usługi w Rządowej Chmurze Obliczeniowej będą świadczone w zintegrowanych Centrach Przetwarzania Danych, których posiadaczami są dziś organy administracji rządowej albo jednostki im podległe lub przez nich nadzorowane. Usługi w Rządowej Chmurze Obliczeniowej będą świadczone w modelu „Infrastruktura jako usługa” (IaaS), „Platforma jako usługa” (PaaS) oraz „Oprogramowanie jako usługa” (SaaS).

Z kolei celem RKB będzie zapewnienie bezpieczeństwa połączenia infrastruktury telekomunikacyjnej Chmury z Internetem oraz komunikacji z odbiorcami jej usług. RKB obejmuje usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, świadczone w oparciu o dedykowane systemy oraz monitorowanie poziomu bezpieczeństwa opartego o dedykowane zespoły.

Oba te przedsięwzięcia będą realizowane przez Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Przewidywanie korzyści z realizacji programu WIIP to m.in. poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej, obniżenie kosztów stałych przetwarzania danych oraz skrócenie czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych.

W długiej perspektywie oszczędności państwa mogą sięgnąć ponad 1 mld zł rocznie.

Źródło: COI

Reklama

Komentarze

    Reklama