Reklama

Polityka i prawo

Ambitne plany resortu cyfryzacji. Minister wylicza planowane działania

fot. Kancelaria Premiera/ Flickr / public domain
fot. Kancelaria Premiera/ Flickr / public domain

Jakie są priorytety działań resortu cyfryzacji na obecną kadencję? – spytali posłowie ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. W odpowiedzi szef resortu wskazuje na działania, które będą realizowane i kontynuowane przez najbliższe 3 lata.

Interpelacje poselskie w sprawie działań szefa resortu cyfryzacji zostały skierowane przez posła Krzysztofa Truskolaskiego (Platforma Obywatelska) oraz Norberta Kaczmarczyka (Solidarna Polska) jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, czyli tuż po przedstawieniu składu drugiego rządu Mateusza Morawieckiego. 

W odpowiedziach na pytania obu posłów, które pojawiły się kilka dni temu, szef resortu odesłał podobną odpowiedź z rozpisaniem działań resortu cyfryzacji zaplanowanych na lata 2019 – 2023. Wskazany plan zawiera również projekty już realizowane, które rozpoczęły się za poprzedniej kadencji i są kontynuowane podczas obecnej.

Marek Zagórski wskazał na 5 głównych obszarów działań stanowiących priorytet dla ministerstwa – dostęp do internetu i usług telekomunikacyjnych, rozwój e-administracji, rozwój gospodarki cyfrowej, podnoszenie kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwo.

W ramach obszaru: „działania w zakresie ułatwiania dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych” resort przewiduje kontynuację działań związanych ze wsparciem dla każdej gminy w Polsce w procesie budowy publicznych punktów dostępu do internetu – projekt: Hot-Spoty w każdej gminie, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (resort chce, aby do końca 2020 wszystkie szkoły w Polsce były włączone do OSE) oraz zapewnienie łącza szerokopasmowego OSP i GOK. Ponadto przewiduje rozpoczęcie działań w ramach:

  • Zagęszczenia sieci światłowodowej (cel: światłowód doprowadzony do każdego budynku w Polsce);
  • Wdrożenia ułatwień w dostępie do internetu dla osób niepełnosprawnych i rodzin z osobami niepełnosprawnymi;
  • Uruchomienia sieci 5G.

W ramach działań związanych z e-administracją resort przewiduje kontynuowanie prac nad projektem GOV.PL, upowszechnienie wykorzystania cyfrowej tożsamości oraz wykorzystania technologii chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Dodatkowo Minister Zagórski wskazał na realizację idei państwa domyślnie cyfrowego (kompleksowa obsługa procesów, zrównanie przekazania dokumentu elektronicznego z papierowym w procedurach administracyjnych). Planowana jest również realizacja działań związanych z wdrożeniem zasady: mobile first – w tym aplikacji mUsługi czy mDokumenty.

W dziale „rozwój gospodarki cyfrowej” szef resortu wskazał na kontynuację działań w ramach polityki otwierania danych publicznych, wsparcie działań innowacyjnych w administracji, w tym kontynuacje programu GOvTech, wdrożenie Platformy Innowacyjnej Administracji oraz rozwój projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” (uniwersalnego narzędzia testowego rozwiązań innowacyjnych w administracji).

Szef resortu przewiduje kontynuację działań w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. W ramach tego zakresu planowana jest rozwijanie programów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych w tym w szczególności: Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Program Wspierania Rozwoju Talentów Informatycznych, Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych oraz rozwój projektu Sieć centrów edukacji cyfrowej działających w każdej gminie (jako drugi etap projektu cyfryzacji GOK i rozwinięcie projektu Kluby Młodego Programisty). 

W przedstawionym planie prac zawarto również projekty realizowane w obszarze cyberbezpieczeństwa. W jego ramach szef resortu wskazał na dwie grupy działań. W ramach pierwszego zaplanowano przystąpienie do budowy systemu cyberbezpieczeństwa (Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa) a w nim: krajowego systemu certyfikacji produktów i usług cyberbezpieczeństwa oraz wspólne narzędzia do współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwa w Polsce. Druga grupa przewiduje kontynuacje działań zmierzających do zabezpieczenia infrastruktury informatycznej państwa (WIIP). W jego ramach resort przewiduje

  • Modernizację Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w tym budowę nowego ośrodka podstawowego.
  • Uruchomienie ośrodka zapasowego (DRC) dla kluczowych rejestrów państwowych.
  • Wyznaczenie minimalnych standardów bezpieczeństwa dla CPD w administracji publicznej.

Marek Zagórski wskazał również na szereg aktów prawnych których konieczne będzie wdrożenie w celu realizacji tych projektów. 

Komentarze