Polityka i prawo

MON przejmuje ważną kompetencję MC

Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl

Rada Ministrów przedstawiała projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wydaniem przez Prezes Rady Ministrów zgody oraz wskazaniem wiodącej roli Ministra Obrony Narodowej w zakresie powołania międzyresortowego Zespołu do spraw systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Dotychczas organem wiodącym w realizacji wskazanych zadań był Minister Cyfryzacji.

W efekcie proponowanej nowelizacji Minister Obrony Narodowej będzie organem wiodącym w realizacji zadań wynikających z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Czytaj więcej: Cyberbezpieczeństwo – cywilne czy wojskowe? [ANALIZA]

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Koszty ewentualnych ekspertyz lub innych usług (np. opinie ekspertów zewnętrznych), których wykonanie okazałoby się konieczne do realizacji zadań, będą pokrywane w ramach środków budżetowych pozostających w dyspozycji MON.

Komentarze