Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło koncepcję strategii cyberbezpieczeństwa

  • Start rakiety Delta IV, jednego z nośników użytkowanych w ramach programu Evolved Expendable Launch Vehicle - 24 maja 2006, Przylądek Canaveral (Floryda). Fot. US Air Force / media.defense.gov

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dzisiaj koncepcję strategii cyberbezpieczeństwa zapraszając zainteresowane strony do konsultacji dokumentu zamieszczonego na stronie www resortu. Uwagi można przedstawiać drogą elektroniczną do 8 marca br.

Obszar bezpieczeństwa obywateli (również w sieci Internet) powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju - ocenia Ministerstwo Cyfryzacji. 

"Jak wskazano w Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP to jeden z głównych priorytetów ministra cyfryzacji. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu skutecznie przeciwdziałać. Jest to również istotne ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi elektroniczne i coraz większe uzależnienie społeczeństw od ich poprawnego funkcjonowania.

Opracowany w UE projekt dyrektywy NIS, nad którą prace zakończą się w połowie  roku 2016 - kładzie silny akcent na obszar cyberbezpieczeństwa. Nie czekając na wdrożenie tej dyrektywy (niemniej w zgodzie jej zapisami), niezbędne jest natychmiastowe zbudowanie warunków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP. 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary:

Technika Procedury Ludzie

Analizy stanu aktualnego wskazują, że o ile obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy  dbać o jego dalszy rozwój, to pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny. Dlatego też, w prezentowanym dokumencie główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań. Zakłada się że opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP będzie realizowane z udziałem interesariuszy procesu i konsultacji z ekspertami".

 Dlatego też przekazujemy Państwu do konsultacji, przygotowany przez Zespół zadaniowy MC, dokument określający  Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP. W dokumencie przedstawiamy nie tylko prawno-instytucjonalną analizę stanu obecnego, ale też główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP" - czytamy w komunikacie zamieszczonym dzisiaj na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. 

Ministerstwo liczy na zaangażowanie i udział zainteresowanych podmiotów w konsultacjach koncepcji strategii cyberbezpieczeństwa. Uwagi można przesyłać pod adresem [email protected] do 8 marca br.

Redakcja Cyberdefence24.pl będzie omawiać szczegółowo koncepcję strategii cyberbezpieczeństwa publikując opinie ekspertów i polityków.
 

Komentarze