Reklama

Polityka i prawo

Listy białych plam w Polsce

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com

Prezentujemy Państwu najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym na podstawie:

Czytaj też: 3 mld zł na likwidację tzw. białych plam. Będzie szybki Internet dla małych miejscowości

  1. danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE,
  2. danych z dotychczasowych edycji konsultacji społecznych obszarów białych NGA,
  3. danych o projektach dofinansowanych ze środków pierwszego i drugiego konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Lista jest dostępna na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Komentarze