Reklama

Armia i Służby

GROM zamawia przenośne terminale transmisji danych

Fot. Department of Defense/Wikipedia Commons/Domena publiczna
Fot. Department of Defense/Wikipedia Commons/Domena publiczna

Jednostka Wojskowa nr 2305 ogłosiła zamówienie na dostawę przenośnych terminali danych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) przenośnych wzmocnionych terminali transmisji danych spełniających wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z podziałem na dwie części postępowania (zadania). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia części zadań postępowania. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdego zadania, dla którego została złożona. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub więcej wykonawców.

Czytaj więcej: System Zarządzania Walką BMS HEKTOR

Przenośne terminale danych muszą posiadać wzmocnioną obudowę, chroniąca przed upadkiem i wstrząsami (nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na umieszczeniu urządzenia w specjalnej, oddzielnej obudowie z wyjątkiem tabletów z wymienną baterią, dla których producent przewidział taką obudowę jako podstawowe wyposażenie, a jej zdjęcie jest konieczne w przypadku wymiany baterii).

 

Ponadto ekran sprzętu nie może mieć rozdzielczości  mniejszej niż 1900x1200 pikseli. Musi posiadać wielodotykowy min. 10-o punktowy ekran, powłokę odporną na odciski palców i zarysowania, możliwość pracy w trybie obsługi ekranu w rękawiczkach, możliwość pracy w trybie wyłączenia podświetlania ekranu i diod sygnalizacyjnych jednym ruchem/przyciskiem funkcyjnym.

Zgodnie z danymi podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze z zadań dotyczy dostawy 28 terminali, a drugie - 20. W pierwszym przypadku chodzi o sprzęt o masie maksymalnie 1,4 kg, z procesorem co najmniej dwurdzeniowym, z minimalnym taktowaniem 2 x 2,8 GHz i min. 2 MB Cache. W drugim lżejsze systemy o masie nie więcej niż 0,7 kg, z procesorem co najmniej dwurdzeniowym, z minimalnym taktowaniem 2 x 2,3 GHz i min. 2 MB Cache. Oba systemy mają spełniać szereg norm odporności, w tym określonych metod i procedur według wymogów certyfikat MIL-STD-810G. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 roku. Miejscem wykonania zamówienia jest Warszawa. Oferty będą oceniane pod kątem kosztu (waga 60) i terminu gwarancji (waga 40).

 

Reklama

Komentarze

    Reklama